Одбрана од поплава, мај 2014.

Падавине које су захватиле слив Дрине, Колубаре и Западне Мораве, половином маја 2014. год. по интензитету и количинама превазишле су хиљадугодишњу вероватноћу појаве. Нивои река у сливу Дрине, Колубаре и Западне Мораве врло брзо су превазишле степен сигурности одбрамбених насипа, тако да се све активности на одбрани од поплава одвијају у условима ванредне ситуације.

 

Сви капацитети ЈВП Србијавода су усмерени на заштиту већих градова и насеља у низводним деловима сливних подручја, како би ојачали насипе и спречили преливања и директна плављења, која могу довести до људских жртава.

Тренутно је посебно тешко у приобаљу Дрине и Саве. Изузетно велики дотицаји Врбаса, Босне и притока Дрине превазилазе све историјске максимуме и прогнозиране величине. На овим секторима одбране су ангажовани сви расположиви капацитети  ЈВП Србијавода и интензивно се ради на ојачавању и подизању линија одбране и њиховом одржавању у ситуацији продужених високих водостаја.

Детаљне информације о стању одбране од поплава ажурирају се дневно у Билтену ЈВП Србијаводе.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура