ДАНАС ЈЕ МЕЂУНАРОДНИ ДАН РЕКЕ САВЕ

Међународни дан реке Саве обележава се 1. јуна, у свим земљама кроз које протиче река Сава (Србија, Словенија,Босна и Херцеговина, Хрватска).

Државе кроз које протиче река Сава су 2002. године потписале ,,Оквирни споразум о сливу реке Саве“ основни документ који указује на вредност прекограничне сарадње влада, институција и појединаца за одрживи развој тог подручја.

Оквирни споразум је први међудржавни документ у региону,након 90-тих година и има политички знача, јер су земље у сливу реке показале спремност да сарађују у циљу очувања природних вредности и  ресурса. Циљеви споразума на почетку су били да се успостави пловидбе-навигације,управљање водним ресурсима, а сада је циљ очување реке Саве и природних ресурса.

Дан реке Саве (1 јун), установљен је како би се широј јавности, поред постојања важних еколошких вредности и привредних потенцијала у сливу река Саве, промовисало одрживо коришћење и развој различитих привредних потенцијала, али и непохопдност квалитетне регионалне сарадње која доприноси бољем стању вода и водног екосистема, а самим тим и вишем квалитету  живота становништва у сливу реке Саве.

Река Сава је међу најважнијим воденим и еколошким коридорима у Југоисточној Европи,која повезује четири бивше земље Југославије и изузетно је важна и као спона према једном од најважнијих европских коридора, Дунаву.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура