УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНА ДОНАЦИЈА ВЛАДЕ ЈАПАНА НА САНАЦИЈИ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА ИЗ МАЈА 2014. ГОДИНЕ

 

ЈВП „Србијаводе“ уз подршку Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја успешно је реализовало донацију Владе Јапана која се односила на санацију последица поплава из маја 2014. године на укупно 7 локалитета.  Хитни радови на санацији оштећења кроз угожена насеља Ваљево, Осечина, Крупањ, Чачак, Горњи Милановац и Лозница подразумелави су радове на навединим водотоковима:

1. Хитни радови на санацији водних објеката – Река Колубара кроз Ваљево(деоница С.5.1.): Санација оштећења регулисаног корита Колубаре од сточне пијаце до пиваре 5,13 км са обостраним насипима (2*0,24 км) уз регулисано корито реке Градац на ушћу у Колубару, укупно 5,61 км и регулисаног корита реке Љубостиње од ушћа у Колубару 4,14 км и обострани насипи (2*0,84 км) уз регулисано корито 0,84 укупно.
 

2. Хитни радови на санацији водних објеката – Река Јадар код Осечине (деоница С.6.4.): Санација оштећења регулисаног корита реке Јадар, од км 0+144 до км 1+100 и регулисаног корита Ловачке реке, од км 0+000 до км 1+730.3. Хитни радови на санацији водних објеката – Оштећења на водним објектима(деоница С.6.):

1) Регулисано корито реке Чађавице од км 0+132 до км 1+936,50;2) Регулисано корито реке Кржабе од км 0+064 до км 0+543,50;

3) Регулисано корито реке Богоштице од км 0+185,5 до км 0+881,8;

4) Деснообални насип реке Ликодре од км 0+000 до км 1+567.


4. Хитни радови на санацији водних објеката – Река Чемерница кроз Чачак (сектор М.13.1.): Санација оштећења насипа и обезбеђења пропусне моћи регулисаног корита на деоници од км 0+000 до км 5+300


5. Хитни радови на санацији водних објеката – Деспотовица (деоница М.13.3.) – Санација регулисаног корита реке Деспотовице на деоници од км 0+000 до км 5+840 у Горњем Милановцу


6. Хитни радови на санацији водних објеката – Река Јадар код Лознице (деоница С.6.2.)


  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура