АРХИВА ВЕСТИ


СВЕТСКИ ДАН ВОДА

22.03.2016.

„Светски дан вода“ који се обележава 22. марта успостављен је 1992. године..... детаљније

ПРОЈЕКАТ „УНАПРЕЂЕЊЕ УЧЕШЋА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД НЕПОГОДА У БАЈИНОЈ БАШТИ” ПОД ПОТКРОВИТЕЉСТВОМ МИСИЈЕ ОЕБС-А У СРБИЈИ

21.03.2016.

Након успешно реализованих пројеката у Зајечару и Врању, Мисија ОЕБС-а у Републици Србији, организовала је иницијални састанак 18. марта 2016. године..... детаљније

ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ПЛИВАЈУЋЕ ЗАВЕСЕ НА СПРЕЧАВАЊУ ЗАГАЂЕЊА НА АКУМУЛАЦИЈИ „ЋЕЛИЈЕ“ У КРУШЕВЦУ

16.03.2016.

Дана 11.03.2016. године стручна служба ЈВП „Србијаводе“ је поставила заштитну пливајућу завесу, на основу дописа упућеног од стране Службе за ванредне ситуације, градске управе Града Крушевца, којим се тражи одобрење за..... детаљније

УКИНУТА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

16.03.2016.

На предлог Републичког штаба за ванредне ситуације, Влада Републике Србије..... детаљније

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ Д.22.

15.03.2016.

Сектор/Објекат: Д.22.2.7. Лева обала регулисаног корита  Витовнице кроз Кулу, 2.89км; Д.22.2.8. Десна обала регулисаног корита Витовнице кроз Кулу, 2.89км

На објектима Д.22.2.7 и Д.22.2.8, на низводном делу регулисаног корита реке Витовнице (десна притока Млаве) у насељу Кула, општина Мало Црниће, дошло је до стварања спрудова..... детаљније

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОМ СИСТЕМУ ДД 3.

ХМС ДД 3. Млава са малим акумулацијама и ретензијама Заова и Смољинац

15.03.2016.

На хидромелиорационом систему ДД 3., мелиорационог подручја "Доњи Дунав" извршено је постављање мобилних пумпи на више локација..... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОМ СИСТЕМУ ДД 6.

ХМС ДД 6. Хидромелиорациони систем Неготинска низија, Косно Грло

15.03.2016.

На хидромелиорациониом систему ДД 6., мелиорационог подручју "Доњи Дунав" извршено је чишћење на каналу "К" непосредно код црпне станице "Косно грло 1" у дужини од..... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.11.

Сектор/ Објекти: М.11.2.4. Десни насип уз Јужну Мораву од Златокопа до ушћа Коштаничке реке са обостраним насипима уз Требешињску и Ратајнску реку, 9,00км и десним насипом уз Коштаничку реку од ушћа у Јужну Мораву, 1,7км

15.03.2016.

У сарадњи са надлежним предузећем „ЦД ХИС“ ДОО из Ниша извршено је ојачање деснообалног насипа (поправка оштећење круне насипа као последица расквашености) уз Јужну Мораву..... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.13.

Сектор/ Објекти: М.13.6. Бјелица код Лучана и Гуче, 6.59км

14.03.2016.

На реци Бјелица извршена је интервенција постављена џакова са песком ради заштите наменске индустрије Милан  Благојевић из Лучана у координацији са..... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

Сектор/ Објекти: М.12.10. Рашка и Јошаница у Новом Пазару, 4.90км

14.03.2016.

На реци Јошаници у Новом Пазару евидентирано је значајно плављење које је посебно било изражено на местима где су..... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОР М.13.

Сектор/ Објекти: М.13.1. Западна Морава са притокама Чемерницом и Каменицом, 36.35км

14.03.2016.

На реци Чемерници, после наиласка поплавног таласа 07.03.2016. године дошло је до..... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

Сектор/ Објекти: М.12.10. Рашка и Јошаница у Новом Пазару, 4.90км

14.03.2016.

На реци Рашкој у Новом Пазару (насеље Шестово) евидентирано је значајно оштећење..... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

Сектор/ Објекти: М.12.10. Рашка и Јошаница у Новом Пазару, 4.90км

14.03.2016.

На реци Рашкој у Новом Пазару евидентирана су значајна оштећења на регулисаном кориту реке Рашке и то у зони конструкције новог моста код новопазарске пијаце..... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

Сектор/ Објекти: М.12.10. Рашка и Јошаница у Новом Пазару, 4.90км

14.03.2016.

У координацији са помоћником руководиоца одбране од поплава на водоном подручју „Морава“ извршена је интервенција у насељу испод Петрове цркве у Новом Пазару... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ Д.22

Сектор/Објекат: Д.22.6. Пек код Кучева

14.03.2016.

Имајући у виду хидролошку најаву РХМЗ-а за 13, 14 и 15. март 2016. године, којом се прогнозира црвени хидро аларм на сливу реке Пек и њеним притокама... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ С.4.

Сектор: С.4.4.3. Десни насип уз Саву од Дреновца до Чеврнтије, 13.81 км

13.03.2016.

Урађено је надвишење постојеће круне нереконструисане деонице насипа од км 18+029 до км. 23+100 у дужини од 200м... детаљније


ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНОГ ДОГАЂАЈА НА СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ У МАРТУ 2016. ГОДИНЕ

13.03.2016.

Као последица ванредних хидролошких околности у марту 2016. године, на сливу Западне Мораве  и притокама... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.13.

Деонице/Објекти: М.13.9.1. Регулисано корито Ђетиње кроз Ужице, 2.00 км и М.13.11. Брана „Врутци“ на Ђетињи

13.03.2016.

Дана 08.03.2016. године дошло је до квара на два електромотора који који служе за отварање/затварање затварача на два темељна испуста на брани „Врутци“... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

Сектор: М.12.4. Западна Морава код Трстеника

13.03.2016.

На затвореној касети на левобалном насипу уз извориште „Звездан“ - деоница М.12.4.3. уочене су три критичне тачке... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

Сектор: М.12.1. Западна Морава, Расина код Крушевца

13.03.2016.

На затвореној касети „Читлук“ на деснообалном насипу уз Западну Мораву - деоница М.12.1.1. као и на левообалном насипу уз Расину - деоница М.12.1.2. уочено више слабих места... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

Сектор/Објекат: М.12.6.1. Десни насип уз Западну Мораву у Адранима, 17.71 кмса левообалним успорним насипом уз Грдичку реку до железничке пруге,  0.80 км и обостраним успорним насипима уз Мусину реку, 4.40 км, укупно 6.91 км

13.03.2016.

На овој затвореној касети уочено је шест критичних тачака... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

Сектор/Објекат: М.12.8.1. Десни насип у зони изворишта Жичко поље узводно од ушћа Ковачког потока, 2.50 км са левим насипом уз Ковачки поток од ушћа у Ибар, 2.02км, укупно 4.52 км

13.03.2016.

На десном насипу уз Ибар, на ушћу Жичке реке у Ибар постављено је 6000 џакова... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.4.

Сектор/Објекат: М.4.1.6. Леви насип уз Јасеницу код Наталинаца, 4.00км

13.03.2016.

По налогу помоћника руководиоца одбране од поплава за водно подручје „Морава“... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ С.4.

Сектор: С.4.4.7. Десни насип уз Саву и Дрину од Бановог Брода до Црне Баре, 3.71 км и Привремени насип непосредно узводно од изграђене деонице у зони МЗ Мачвански Прњавор, територија града Шапца, на деоници у зони водоизворишта

13.03.2016.

Наком проглашења ванредне одбране од поплава на објекту С.4.4.7... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ С.4.

Сектор: С.4.4.3. Десни насип уз Саву од Дреновца до Чеврнтије, 13.81 км

13.03.2016.

Наком проглашења ванредне одбране од поплава на објекту С.4.4.3. врши се надвишење од 1 метар висине ... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ С.4.

Сектор: С.4.1.1. Десни насип уз Саву од високог терена код ркм Саве (70+300) до високог терена код ркм 85+300, 15.00 км.

13.03.2016.

Наком проглашења ванредне одбране од поплава на објекту С.4.1.1.  и обиласка објеката... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ С.4.

Сектор: С.4.3.1. Регулисано корито Церског ободног канала од ушћа у Саву 3.85 км са **обостраним насипима (2х2.20 км) уз Думачу од ушћа у Церски ободни канал, 4.40 км, укупно 8.25 км

13.03.2016.

По налогу руководиоца одбране од поплава... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.10.

Сектор/Објекат:

М.10.8.1. Леви насип уз Јужну Мораву од ушћа Јабланице до ушћа Ветернице, 7.92 км

13.03.2016.

На сектору М.10.8., дана 11.03.2016.године извршена је... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.8.

Објекти:

М.8.1.2. Леви насип уз Јужну Мораву код Витковца, 2.,89 км

М.8.1.3. Десни насип уз Рујишку реку од ушћа у Јужну Мораву, 2,08 км

13.03.2016.

На деоници М.8.1. дана 10.03.2016.године, по налогу помоћника руководиоца одбране од поплава, фирма ВПД „Ерозија“ из Ниша је преузела... детаљније


ИЗДАТО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПЦИМА РУКОВОЂЕЊА НА БРАНАМА У ВРЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

11.03.2016.

Влада Републике Србије, на предлог Републичког штаба за ванредне ситуације 10.03.2016. године, прогласила је ванредну ситуацију на територији Републике Србије...... детаљније


ПРЕРАСПОДЕЛА ОПРЕМЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ПО НАЛОГУ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

11.03.2016.

По налогу ЈВП „Србијаводе“ извршена је прерасподела пумпи високог капацитета и то..... детаљније


ПРЕРАСПОДЕЛА ОПРЕМЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ПО НАЛОГУ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

11.03.2016.

По налогу ЈВП „Србијаводе“ извршена је прерасподела џакова за за одбрану од поплава..... детаљније


УСПОСТАВЉАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ШТАБА РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

11.03.2016.

На основу Закључка владе бр. 02-2747/2016 од 08. марта 2016. године, а на предлог Министарства унутрашњих послова извршено је успостављање Оперативног штаба Републичког штаба за ванредне ситуације..... детаљније


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

08.03.2016.

Сектор: М.12.10.2. Регулисано корито Јошанице од ушћа у Рашку са регулисаним коритом Трнавице,1,2км

У кординацији са помоћником руководиоца одбране од поплава за водоно подручје „Морава“ 08.03.2016. године градски штаб за ванредне ситуације Града Новог Пазара издао је... детаљније


ПОСЕТА ЈАПАНСКЕ МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА САРАДЊУ

04.03.2016.

У оквиру мисије Јапанске међународне организације за сарадњу (ЈИЦА) реализована је посета ЈВП „Србијаводе“... детаљније


ПРИМОПРЕДАЈА ОПРЕМЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА

22.02.2016.

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ је 14.12.2015. године извршило примопредају седам пумпи типа „МП 09 СПЛ“ интегрисаних на приколици и примопредају мобилне пунилице за џакове за песак POWER САНДКИНГ 800 ТУРБО тип „ПСК 800 турбо“...... детаљније

 


НАСТАВАК УЧЕШЋА ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ НА ОБУЦИ „УНАПРЕЂЕНА ВИТАЛНОСТ ЗА ОДГОВОР НА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ“

10.11.2015.

Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије, у оквиру пројекта „Унапређена виталност за одговор на ванредне ситуације“, у сарадњи са УНДП и Владом Јапана, успешно је..... детаљније


УСПЕШНО РЕЛИЗОВАН ЗАВРЕШТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РАСТЕРЕТНОГ КАНАЛА ТАМНАВА - КЛЕНОВИЦА

22.10.2015.

ЈВП „Србијаводе“ у сарадњи са општином Уб и ВП „Ерозија“ из Ваљева успешно је реализовало завршетак радова на на изградњи растеретног канала Тамнава-Кленовица..... детаљније


МЕЂУНАРОДНА ПРЕГЛЕДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О НАПРЕТКУ ОСТВАРЕНОМ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ РЕЗУЛТАТА БРИСЕЛСКЕ ДОНАТОРСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА САНИРАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И СРБИЈИ „ОБНАВЉАМО ЗАЈЕДНО“

Катастрофалне поплаве из маја 2014. године, у Републици Србији и Босни и Херцеговини су  резултирале људским жртвама, уништеном јавном, транспортном и комуналном инфраструктуром, при чему су највише погођене биле најрањивије категорије становништва..... детаљније


УЧЕШЋЕ ЈВПСРБИЈАВОДЕ НА ОБУЦИ „УНАПРЕЂЕНА ВИТАЛНОСТ ЗА ОДГОВОР НА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ“

28.09.2015.

Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије, у оквиру пројекта „Унапређена виталност за одговор на ванредне ситуације“, у сарадњи са УНДП и Владом Јапана, организовао је..... детаљније


У ТОКУ ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ДОНАЦИЈЕ ТУРСКЕ КОМПАНИЈЕ „ТИКА“ НА САНАЦИЈИ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА ИЗ 2015.ГОДИНЕ

03.08.2015.

ЈВП „Србијаводе“ уз подршку Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја успешно је запопчело реализацију донације турске компаније „Тика“ која се односи на санацију последица поплава из 2015. године на укупно 8 локалитета.  Хитни радови..... детаљније


СТУДИЈА УНАПРЕЂЕЊА ЗАШТИТЕ ОД ВОДА У СЛИВУ КОЛУБАРЕ

30.07.2015.

Дана 28.07.2015. године у Влади Србије потписан је Уговор за израду „Студије унапређења заштите од вода у сливу Колубаре“, између Програма Уједињених нација (УНДП) и Института за водопривреду „Јарослав Черни“..... детаљније


УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНА ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ „ЦОЦА ЦОЛА ХЕЛЛЕНИЦ“ НА САНАЦИЈИ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА ИЗ МАЈА 2014.ГОДИНЕ

29.07.2015.

ЈВП „Србијаводе“ уз подршку Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја успешно је реализовало донацију компаније „Цоца Цола Хеллениц“ која се односила на санацију последица поплава из маја 2014. године на укупно 2  локалитета..... детаљније


УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНА ДОНАЦИЈА ВЛАДЕ ЈАПАНА НА САНАЦИЈИ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА ИЗ МАЈА 2014. ГОДИНЕ

28.07.2015.

ЈВП „Србијаводе“ уз подршку Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја успешно је реализовало донацију Владе Јапана која се односила на санацију последица поплава из маја 2014. године на укупно 7 локалитета..... детаљније


ИЗГРАДЊА БУЈИЧНИХ ПРЕГРАДА И УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА У УГРОЖЕНИМ ОПШТИНАМА ТОКОМ МАЈСКИХ ПОПЛАВА 2014. ГОДИНЕ У СРБИЈИ

21.05.2015.

Током мајских поплава из 2014. године дошло је до великих штета у насељима, инфраструктури и на пољопривредном земљишту као последица изливања бујичних водотокова у општинама западне Србије..... детаљније


УЧЕШЋЕ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ НА ТРЕНИНГУ ,,МЕХАНИЗМИ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА У ОПШТИНАМА  КОЈЕ СУ ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА 2014. ГОДИНЕ”

29.04.2015.

Сектор за ванредне ситуације, Министарства унутрашњих послова, уз донацију Човекољубља, Добротворне фондације Српске Православне Цркве, организовао је тренинг ,,Механизми за смањење ризика од природних катастрофа у општинама  које су претрпеле штете од поплава 2014. године”.... детаљније


ПОТПИСАН ТРОЈНИ СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ЈВП "СРБИЈАВОДА", ГРАДА ШАПЦА И ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

21.04.2015.

Дана 8.4.2014. године директор ЈВП "Србијаводе" Горан Пузвић потписао је тројни споразум са представницима града Шапца и општине Богатић, у циљу реализације регионалног пројекта заштите Мачве од великих вода.... детаљније


ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ПЛИВАЈУЋЕ ЗАВЕСЕ НА СПРЕЧАВАЊУ ЗАГАЂЕЊА НА АКУМУЛАЦИЈИ „ЋЕЛИЈЕ“ У КРУШЕВЦУ

03.04.2015.

Дана 01.04.2015. године стручна служба ЈВП „Србијаводе“ је на основу дописа упућеног од стране Градоначелника Града Крушевца у циљу превентивне заштите водозахвата на акумулацији језера „Ћелије“, који служи за регионални систем водоснабдевања Расинског управног округа, поставила заштитну пливајућу завесу.... детаљније


ГОДИШЊА ПОСЕТА УДРУЖЕЊА ЗА ЕДУКАЦИЈУ „ВОЛИМ ПРИРОДУ“ ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „СРБИЈАВОДЕ“

07.02.2015.

Дана 07.02.2015. године успешно је реализована годишња посета групе од десеторо деце узраста од 3 до 10 година Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе“... детаљније


ЗАВРШНА РАДИОНИЦА ПРОЈЕКТА ПОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ
15.01.2015.

У оквиру активности дефинисаних пројектом пограничне сарадње Србије и Црне Горе „Помоћу Географског информационог система ка бољем управљању одбраном од поплава у сливу реке Лим“ („Троугх Геограпхиц Информатион System Towards Беттер Цросс – Бордер Флоод Риск Манагемент ин тхе Лим Ривер Басин“) планирана је завршна радионица пројекта која је одржана у Пријепољу... детаљније

 

ЗАПОСЛЕЊЕ ЈВП СРБИЈАВОДЕ

30.03.2015.

ЈВП „Србијаводе“ Београд објављује јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време... детаљније


ЗАПОСЛЕЊЕ ЈВП СРБИЈАВОДЕ

14.01.2015.

На основу одлуке директора ЈВП „Србијаводе“ Београд бр.3499 од 30.12.2014. године, објављује се јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време... детаљније


ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ОБНОВЕ ОШТЕЋЕНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА

Хитне интервенције и хитни санациони радови на подручју у надлежности ЈВП „Србијаводе“...детаљније


ИЗВРШЕНИ РАДОВИ

детаљније


ИЗЈАВА О СПРОВЕДЕНОЈ ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА У КОЦЕЉЕВИ 14.05.2014. И 15.05.2014. ГОДИНЕ

Поводом необјективног писања појединих медија о спровођењу одбране од поплава на подручју општине Коцељева и поступању ЈВП "Србијаводе" и надлежног водопривредног предузећа по оперативном плану за одбрану од поплава, ВП "Ерозија" из Ваљева, стављамо на увид јавности, ради објективног информисања Изјаву о спроведеним мерама 14. и 15. маја 2014. године.... детаљније


НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНО ИНТЕРВЕТНИХ РАДОВА У ТОКУ  ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СРБИЈАВОДЕ“

Предметни радови се морају извршити без одлагања у што краћем року на водним објектима којима управља ЈВП „Србијаводе“, како би се спречиле несагледиве последице услед реалне могућности наиласка новог поплавног таласа и сада постојећег стања незаштићености живота већег броја људи и материјалних добара на појединим, поплавом опустошеним подручјима. детаљније


СТРУЧНИ СКУП - ПОПЛАВЕ У СРБИЈИ У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ.

ЈВП „Србијаводе“ у сарадњи са Републичким хидрометеоролошким заводом Србије, Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ и Шумарским факултетом Универзитета у Београду организује стручни скуп... детаљније


ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА ПОТЕЗУ НАСЕЉА ЦРНА БАРА - Б. БРОД - РАВЊЕ

МАЈ 2014.
У ноћи између 15. и 16. маја 2014. године на састанку... детаљније


АКТИВНОСТИ НА ПОСТАВЉАЊУ МОБИЛНОГ СИСТЕМА У ГОЛУПЦУ

23.05.2014.
У уторак 20.05.2014. године започета је монтажа мобилног система за одбрану од поплава на... детаљније


Пошаљите празну СМС поруку на број 1003 и помозите угроженом становништву у поплавама.

СМС се тарифира са 100 динара и важи за све мреже.


ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА, МАЈ 2014.

Падавине које су захватиле слив Дрине, Колубаре и Западне Мораве, половином маја 2014. год. по интензитету и количинама превазишле су хиљадугодишњу вероватноћу појаве. Нивои река у сливу Дрине, Колубаре и Западне Мораве врло брзо су превазишле степен сигурности одбрамбених насипа, тако да се све активности на одбрани од поплава одвијају у условима ванредне ситуације. детаљније


ИЗВЕШТАЈ О ПОСТАВЉАЊУ ЗАВЕСЕ НА АКУМУЛАЦИЈИ „ЋЕЛИЈЕ“ КОД КРУШЕВЦА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ВОДОЗАХВАТА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ГРАДА КРУШЕВЦА ОД ЗАГАЂЕЊА

23.04.2014.
Услед надоласка великих вода из водотока река Грашевке, Блаташнице и Бруса, које су... детаљније


УСПОСТАВЉАЊЕ ПАРТНЕРСТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ОД ПОПЛАВА НА СЛИВУ РЕКЕ ТИМОК ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ МИСИЈЕ ОЕБС-А У СРБИЈИ
14.04.2014.
Састанак посвећен увођењу новог концепта управљања ризицима од поплава кроз... детаљније


ПОСЕТА УДРУЖЕЊА ЗА ЕДУКАЦИЈУ „ВОЛИМ ПРИРОДУ“ ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „СРБИЈАВОДЕ“

22.02.2014.
Дана 22.02.2014. године успешно је реализована посета... детаљније


ИНТЕРВЈУ ДИРЕКТОРА ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" ГОРАНА ПУЗОВИЋА ЛИСТУ НОВИ МАГАЗИН
07.01.2014.
Загађење воде у Врутцима показало је важност редовног одржавања система и доброг газдовања водом. Директор ЈВП "Србијаводе" Горан Пузовић у разговору за Нови Магазин објашњава шта нам се може десити ако заборавимо да потомцима оставимо здраву воду...детаљније


ИЗВЕШТАЈ О ПРОБЛЕМУ ЗАГАЂЕЊА ВОДЕ У АКУМУЛАЦИЈИ ''ВРУТЦИ'' УЖИЦЕ
03.01.2014.
Извештај о проблему загађења воде можете преузети овде


ИНТЕРВЈУ ДИРЕКТОРА ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" ГОРАНА ПУЗОВИЋА НЕДЕЉНОМ ЛИСТУ НИН
10.10.2013.
Да вода остане вредност и не постане разорна снага...детаљније


ВОДНИ УСЛОВИ И АКТА ЗА МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ
09.09.2013.
На основу Закона о водама, чланови 113 - 128 („Службени гласник РС“ бр. 30/2010), а у складу са Правилником о садржини и образцу захтева за издавање водних аката („Службени гласник РС“ бр. 74/10), у поступку планирања, пројектовања и изградње МХЕ предвиђено је издавање следећих водних аката...детаљније


ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ИЗРАДЕ И САДРЖАЈА ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА ЗА ВОДЕ 2. РЕДА
06.09.2013.
У претходном периоду, јединице локалне самоуправе су доносиле и примењивале оперативне планове за одбрану од поплава за воде 2. реда, сачињене по различитим методологијама и концепту...детаљније

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура