УСПОСТАВЉАЊЕ ПАРТНЕРСТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ОД ПОПЛАВА НА СЛИВУ РЕКЕ ТИМОК ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ МИСИЈЕ ОЕБС-А У СРБИЈИ 14.04.2014.

Састанак посвећен увођењу новог концепта управљања ризицима од поплава кроз успостављање партнерстава између представника државних институција, цивилног друштва и локалних власти одржан је у малој сали Градске управе Зајечара, 8. априла 2014. године. Састанку је присуствовало 20 представника Градске управе Зајечара, Републичке дирекције за воде, Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”, Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), Сектора за ванредне ситуације МУП-а, Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Црвеног крста Зајечара, Архус центра јужне и источне Србије и Мисије ОЕБС-а у Србији.

Управљање ризицима од природних непогода дефинисано је као приоритет током председавања Швајцарске ОЕБС-ом у 2014. години, а Република Србија, која председава Организацијом за европску безбедност и сарадњу у 2015. години ће наставити рад на тему управљања ризицима од поплава као једне од природних непогода. Град Зајечер је први град са којим је Мисија ОЕБС-а у Србији успоставила партнерство у циљу управљања ризиком од поплава на сливу реке Тимок. Идеја је да се овакав модел успостављања партнерства пренесе и на остале градове у Србији.

ЈВП „Србијаводе“ се укључило у овај модел за сарадњу као једна од институција која тежи ка унапређењу одбране од поплава у оквиру својих надлежности и текућих активности око израде карата угрожености и ризика од поплава у припреми планова управљања ризиком од поплава на сливу Тимока.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура