Издавање водних аката

Сходно, Закону о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016) и Правилнику о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе («Службени гласник РС», број 72/2017), користе се следећи обрасци захтева за издавање водних аката:

 • Образац О-1 Захтев за издавање водних услова за објекте, односно радове Obrazac O-1.doc (83.5 kB)
 • Образац О-2 Захтев за издавање водних услова за плански документ Obrazac O-2.doc (68.5 kB)
 • Образац О-3 Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове Obrazac O-3.doc (108.5 kB)
 • Образац О-4 Захтев за издавање водне сагласности за плански документ Obrazac O-4.doc (72. kB)
 • Образац О-5 Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које су издати водни услови, водна сагласност или водна дозвола Obrazac O-5.doc (131.5 kB)
 • Образац О-6 Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које је издата употребна дозвола, или решење о озакоњењу, а нису издати водни услови и водна сагласност Obrazac O-6.doc (137. kB)
 • Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе Pravilnik_vodna akta.pdf (3.88 MB)
 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура