Хитни санациони радови

Преглед опредељених и реализованих средстава за радове на обнови и санацији водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање у току 2014. и 2015. године

Hitni sanacioni radovi.pdf (7.48MB)

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура