Мапе водних подручја

Водна подручја на територији републике Србије су:

 • Бачка и Банат
 • Београд
 • Доњи Дунав
 • Косово и Метохија
 • Морава
 • Сава
 • Срем

Члан 34. Закона о водама прописује да ЈВП „Србијаводе“ припрема планове управљања водама за водна подручја Сава, Морава и Доњи Дунав чиме је одређена и територијална надлежност ЈВП „Србијаводе“.vodna_podrucja_jos_manja_no2.jpg
 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура