Огласи о јавним набавкама и конкурсне документације

Обавештење или потврду да је конкурсна документација преузета електронским путем, са називом и адресом преузимаоца, доставља се на е-mail: office.jn@srbijavode.rs или на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Београд, Нови Београд, Булевар уметности 2А. Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације проследити свим лицима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију. У случају да подносилац пријаве не обавести Наручиоца, односно не достави обавештење, односно потврду да је преузео конкурсну документацију електронским путем, Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 32. Закона о јавним набавкама.

 • 10.05.2017. ЈН 26-2017 Одлука о додели уговора

  Санација левообалног насипа Великог Тимока

  JN 26 Odluka o dodeli ugovora.PDF (460.42 kB)
 • 10.05.2017. ЈН 70-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.13. деонице М.13.1., М.13.3., М.13.6.,  М.13.8. и М.13.9.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 70.doc (43. kB)
 • 09.05.2017. ЈН 69-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.12. деонице М.12.1., М.12.3., М.12.4.,  М.12.6., М.12.7., М.12.8., М.12.9.,  М.12.10., М.12.11. и  М.12.12.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 69.doc (43. kB)
 • 09.05.2017. ЈН 50-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на сектору М.12. и М.13.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 50.doc (42.5 kB)
 • 09.05.2017. ЈН 6-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Доњи Дунав хидромелиорациони систем ДД 16. - ДД 19.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 6.doc (42. kB)
 • 08.05.2017. ЈН 41-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 5.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 41.doc (43.5 kB)
 • 08.05.2017. ЈН 63-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.3. деонице М.3.2.(објекат 3. и 4.), и М.3.3.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 34.doc (43. kB)
 • 08.05.2017. ЈН 34-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.13.7. - брана "Голи Камен

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 34.doc (43. kB)
 • 08.05.2017. ЈН 48-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на сектору М.1., М.2., М.3., М.4., М.6. и М.7.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 48.doc (43. kB)
 • 08.05.2017. ЈН 44-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Западна Морава", хидромелиорационог система ЗМ 1.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 44.doc (43. kB)
 • 08.05.2017. ЈН 59-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.10.7. - брана "Брестовац"

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 59.doc (43. kB)
 • 08.05.2017. ЈН 68-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.11. деонице М.11.1.,  М.11.2. и М.11.4.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 68.doc (43. kB)
 • 08.05.2017. ЈН 42-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 1.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 42.doc (43. kB)
 • 08.05.2017. ЈН 45-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Јужна Морава", хидромелиорационог система  ЈМ 1. - ЈМ 4.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 45.doc (43. kB)
 • 08.05.2017. ЈН 1-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Услуге чишћења и одржавања хигијене

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 1 higijena.doc (42.5 kB)
 • 08.05.2017. ЈН 64-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.2. деонице М.2.1., М.2.2., и М.2.3.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 64.doc (43. kB)
 • 08.05.2017. ЈН 86-2017 Измена конкурсне документације

  Санација од процуривања на бетонским зидовима низводне затварачнице, као и АК заштита хидромашинске опреме и цевовода у затварачници на  брани „Гружа“

  Izmena kd 86.PDF (702.58 kB)
 • 08.05.2017. ЈН 78-2017 Измена конкурсне документације

  Радови на поправци и ремонту затварача на темељним испустима на брани „Врутци“

  Izmena kd 78.PDF (672.16 kB)
 • 05.05.2017. ЈН 84-2017 Конкурсна документација

  Ремонт табластог затварача на улазу у евакуатора на брани „Барје“

  KD 84 remont zatvaraca na b Barje 2017 .pdf (431.53 kB)
 • 05.05.2017. ЈН 84-2017 Позив за подношење понуда

  Ремонт табластог затварача на улазу у евакуатора на брани „Барје“

  poziv JN 84.pdf (1.57 MB)
41 - 60 од 391 Прва | Претходна | 1 2 3 4 5 ... 19 20 | Следећа | Последња
 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура