Огласи о јавним набавкама и конкурсне документације

Обавештење или потврду да је конкурсна документација преузета електронским путем, са називом и адресом преузимаоца, доставља се на е-mail: office.jn@srbijavode.rs или на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Београд, Нови Београд, Булевар уметности 2А. Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације проследити свим лицима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију. У случају да подносилац пријаве не обавести Наручиоца, односно не достави обавештење, односно потврду да је преузео конкурсну документацију електронским путем, Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 32. Закона о јавним набавкама.

 • 20.09.2017. ЈН 169-2017 Конкурсна документација

  Елаборат хитних интервентних  радова на осигурању десне обале Западне Мораве за заштиту пољопривредног земљишта у насељу Вапа код Чачка

  KD 169 Zapadna Morava u naselju Vapa Cacak II.pdf (517.25 kB)
 • 20.09.2017. ЈН 169-2017 Позив за подношење понуда

  Елаборат хитних интервентних  радова на осигурању десне обале Западне Мораве за заштиту пољопривредног земљишта у насељу Вапа код Чачка

  169 Poziv.PDF (1.43 MB)
 • 20.09.2017. ЈН 135-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Хитни радови на санацији десне обале реке Велике Мораве  на локалитету  ,,Пољана,, на км 30+487 до км 30+987 - заштита насипа Велике Мораве (наставак радова из 2015 год)

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 135.doc (42.5 kB)
 • 20.09.2017. ЈН 134-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Санација Велике Мораве на локацији „Пругово“ од км.29+800 до км.30+400

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 134.doc (42.5 kB)
 • 20.09.2017. ЈН 129-2017 Одлука о додели уговора

  Обезбеђење пропусне моћи канала Петрац IV од 0+585 до 1+700.

  JN 129 Odluka o dodeli ugovora.PDF (939.92 kB)
 • 20.09.2017. ЈН 139-2017 Одлука о додели уговора

  Хитни радови на санацији корита регулисане деонице и обезбеђење пропусне моћи корита  Сељашница у Пријепољу, у дужини од 0,5 км

  JN 139 Odluka o dodeli ugovora.PDF (617.43 kB)
 • 20.09.2017. ЈН 141-2017 Одлука о додели уговора

  Хитни санациони радови на левој обали реке Јадар у насељу Завлака на дужини око 250м са санацијом оштећења леве обале реке Ликодре у насељеном месту Ликодра у дужини од 300м

  JN 141 Odluka o dodeli ugovora.PDF (800.89 kB)
 • 20.09.2017. ЈН 142-2017 Одлука о додели уговора

  Хитни радови на смањењу ефеката засипања и обезбеђењу пропусне моћи на критичним локалитетима у Крупњу на реци Чађавици, Богоштици и Кржави  - радови на депонијско-консолидационим преградама на потоку Змајевац, потоку Вага и Коловачкој реци и радови у минор кориту Чађавице, Кржаве и Богоштице

  JN 142 Odluka o dodeli ugovora.PDF (873.52 kB)
 • 20.09.2017. ЈН 143-2017 Одлука о додели уговора

  Хитни радови на санацији корита реке Лим са заштитом и надвишењем одбрамбених линија у зони Бањског Чамца у Прибоју

  JN 143 Odluka o dodeli ugovora.PDF (776.44 kB)
 • 20.09.2017. ЈН 151-2017 Одлука о додели уговора

  Санација регулационе (усмеравајуће) грађевине - напер на д. о.  Дрине, сектор Црна. Бара, км 2+300

  JN 151 Odluka o dodeli ugovora.PDF (1.98 MB)
 • 20.09.2017. ЈН 148-2017 Одлука о додели уговора

  Санација уклањање наноса из канала Галовица и Петраца у реку Саву

  JN 148 Odluka o dodeli ugovora.PDF (1.93 MB)
 • 20.09.2017. ЈН 136-2017 Одлука о додели уговора

  Хитни радови на побољшању пропусне моћи канала Мислођин у Обреновцу. Сеча шибља, укањање дрвећа и пањева у дужини од 2.204,33 метра дужна, са утоваром и транспортом на депонију и чишћење мостова и пропуста на каналу. Са уређењем ретензије ЦС "Мислођин".

  JN 136 Odluka o dodeli ugovora.PDF (2.94 MB)
 • 20.09.2017. ЈН 140-2017 Одлука о додели уговора

  Обезбеђење функционалности ЦС "Стари Фенек"

  JN 140 Odluka o dodeli ugovora.PDF (2.89 MB)
 • 20.09.2017. ЈН 137-2017 Одлука о додели уговора

  Хитни радови на побољшању пропусне моћи канала Стара Тамнава у Обреновцу. Измуљење канала у градској зони Обреновца дужини од 3.200,00 метара дужних (од  км 0+100 до км 3+300), са утоваром и транспортом на депонију и чишћење мостова и пропуста на каналу.

  JN 137 Odluka o dodeli ugovora.PDF (3.27 MB)
 • 20.09.2017. ЈН 138-2017 Одлука о додели уговора

  Хитни радови на побољшању пропусне моћи канала К2 у Обреновцу. Сеча шибља, укањање дрвећа и пањева у дужини од 4.140,00 метра дужна, са утоваром и транспортом на депонију и чишћење мостова и пропуста на каналу.

  JN 138 Odluka o dodeli ugovora.PDF (3.12 MB)
 • 20.09.2017. ЈН 119-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Хитни радови на санацији и обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита  Милешевка у Пријепољу, у дужини од 1,0 км

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 119.doc (42. kB)
 • 19.09.2017. ЈН 135-2017 Одлука о додели уговора

  Хитни радови на санацији десне обале реке Велике Мораве  на локалитету  ,,Пољана,, на км 30+487 до км 30+987 - заштита насипа Велике Мораве (наставак радова из 2015 год)

  JN 135 Odluka o dodeli ugovora.PDF (4.44 MB)
 • 19.09.2017. ЈН 134-2017 Одлука о додели уговора

  Санација Велике Мораве на локацији „Пругово“ од км.29+800 до км.30+400

  JN 134 Odluka o dodeli ugovora.PDF (3.86 MB)
 • 19.09.2017. ЈН 133-2017 Одлука о додели уговора

  Санација оштећења насипа Јужне Мораве: 1) Санациони радови на надвишењу деснообалног насипа уз реку Јужну Мораву узводно од Златокопачког моста па према уливу Требешинске реке на стационажи од км.0+712,97 до км..2+035,87, 2) Санација левообалног насипа уз реку Јужна Морава од железничке станице Врање према ушћу Врањске реке од стационаже км.0+000 до км..1+179,76 и санација испуста

  JN 133 Odluka o dodeli ugovora.PDF (4.04 MB)
 • 19.09.2017. ЈН 132-2017 Одлука о додели уговора

  Хитни радови на санацији канала код уставе број 1 и 2, са постављањем нових устава број 1 и 2, (код Ратајског моста) са чишћењем корита Јужне Мораве.

  JN 132 Odluka o dodeli ugovora.PDF (3.21 MB)
41 - 60 од 700 Прва | Претходна | 1 2 3 4 5 ... 34 35 | Следећа | Последња
 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура