Огласи о јавним набавкама и конкурсне документације

Обавештење или потврду да је конкурсна документација преузета електронским путем, са називом и адресом преузимаоца, доставља се на е-mail: office.jn@srbijavode.rs или на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Београд, Нови Београд, Булевар уметности 2А. Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације проследити свим лицима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију. У случају да подносилац пријаве не обавести Наручиоца, односно не достави обавештење, односно потврду да је преузео конкурсну документацију електронским путем, Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 32. Закона о јавним набавкама.

 • 18.05.2017. ЈН 83-2017 Позив за подношење понуда

  Ремонт клипно-прстенастог вентила  Ø700мм НП 16, за регулацију протока, тј.  истицања воде у излазној затварачници на брани „Ћелије“

  Poziv 83.PDF (1.52 MB)
 • 18.05.2017. ЈН 81-2017 Конкурсна документација

  Санациони радови опреме и објекта бране „Брестовац“: санација процуривања цевовода водозахвата N0 500 и темељног испуста N0 1000; санација процуривања бетонских спојница зидова бетонске галерије темељног испуста;  АК заштита ограде на круни бране; Ремонт ел. ормана водозахвата

  KD 81 sanacija opreme na b Brestovac 2017 .pdf (437.55 kB)
 • 18.05.2017. ЈН 81-2017 Позив за подношење понуда

  Санациони радови опреме и објекта бране „Брестовац“: санација процуривања цевовода водозахвата N0 500 и темељног испуста N0 1000; санација процуривања бетонских спојница зидова бетонске галерије темељног испуста;  АК заштита ограде на круни бране; Ремонт ел. ормана водозахвата

  Poziv 81.PDF (1.48 MB)
 • 18.05.2017. ЈН 79-2017 Конкурсна документација

  Санација оштећења косине и обалоутврде од ломљеног камена у цементном малтеру, на левој и десној обали низводно од објекта за мерење дотицаја на брани „Ћелије“, на реци Расини

  KD 79 sanacija obaloutvrde na b. Celije 2017 .pdf (431.58 kB)
 • 18.05.2017. ЈН 79-2017 Позив за подношење понуда

  Санација оштећења косине и обалоутврде од ломљеног камена у цементном малтеру, на левој и десној обали низводно од објекта за мерење дотицаја на брани „Ћелије“, на реци Расини

  Poyiv 79.PDF (1.45 MB)
 • 16.05.2017. ЈН 26-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Санација левообалног насипа Великог Тимока

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 26.doc (42.5 kB)
 • 15.05.2017. ЈН 91-2017 Конкурсна документација

  Грађевинско занатски и машински радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - Санација оштећења на грађевинском делу објеката са чишћењем простора канала код  црпних станица „Дреновац“ и „Каленића Ревеница“

  KD 91 Drenovac Kal Ravenica inv odr fin.pdf (762.86 kB)
 • 15.05.2017. ЈН 91-2017 Позив за подношење понуда

  Грађевинско занатски и машински радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - Санација оштећења на грађевинском делу објеката са чишћењем простора канала код  црпних станица „Дреновац“ и „Каленића Ревеница“

  Poziv 91.pdf (645.58 kB)
 • 15.05.2017. ЈН 90-2017 Конкурсна документација

  Грађевинско занатски и машински радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - Санација оштећења потисног цевовода пумпе са чишћењем простора канала код уставе на црпној станици "Балта маре"

  KD 90 Balta Mare inv odr fin.pdf (729.23 kB)
 • 15.05.2017. ЈН 90-2017 Позив за подношење понуда

  Грађевинско занатски и машински радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - Санација оштећења потисног цевовода пумпе са чишћењем простора канала код уставе на црпној станици "Балта маре"

  Poziv 90.pdf (640.61 kB)
 • 15.05.2017. ЈН 89-2017 Конкурсна документација

  Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини  - побољшање протицајног профила канала „Батуша“

  KD 89 kanal Batusa inv odr fin.pdf (660.33 kB)
 • 15.05.2017. ЈН 89-2017 Позив за подношење понуда

  Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини  - побољшање протицајног профила канала „Батуша“

  Poziv 89.pdf (625.13 kB)
 • 15.05.2017. ЈН 88-2017 Конкурсна документација

  Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини  -  побољшање протицајног профила канала  "Пепељевац" у КО Лајковац

  KD 88 CS Pepeljevac inv odr fin.pdf (682.52 kB)
 • 15.05.2017. ЈН 88-2017 Позив за подношење понуда

  Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини  -  побољшање протицајног профила канала  "Пепељевац" у КО Лајковац

  Poziv 88.pdf (624.11 kB)
 • 10.05.2017. ЈН 87-2017 Конкурсна документација

  Набавка пумпи за одбрану од поплава (3 комада)

  KD 87 pumpe.pdf (558.91 kB)
 • 10.05.2017. ЈН 87-2017 Позив за подношење понуда

  Набавка пумпи за одбрану од поплава (3 комада)

  JN 87 Poziv za podnosenje ponuda.PDF (769.92 kB)
 • 10.05.2017. ЈН 26-2017 Одлука о додели уговора

  Санација левообалног насипа Великог Тимока

  JN 26 Odluka o dodeli ugovora.PDF (460.42 kB)
 • 10.05.2017. ЈН 70-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.13. деонице М.13.1., М.13.3., М.13.6.,  М.13.8. и М.13.9.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 70.doc (43. kB)
 • 09.05.2017. ЈН 69-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.12. деонице М.12.1., М.12.3., М.12.4.,  М.12.6., М.12.7., М.12.8., М.12.9.,  М.12.10., М.12.11. и  М.12.12.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 69.doc (43. kB)
 • 09.05.2017. ЈН 50-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на сектору М.12. и М.13.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 50.doc (42.5 kB)
21 - 40 од 387 Прва | Претходна | 1 2 3 4 ... 19 20 | Следећа | Последња
 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура