Огласи о јавним набавкама и конкурсне документације

Обавештење или потврду да је конкурсна документација преузета електронским путем, са називом и адресом преузимаоца, доставља се на е-mail: office.jn@srbijavode.rs или на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Београд, Нови Београд, Булевар уметности 2А. Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације проследити свим лицима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију. У случају да подносилац пријаве не обавести Наручиоца, односно не достави обавештење, односно потврду да је преузео конкурсну документацију електронским путем, Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 32. Закона о јавним набавкама.

 • 12.06.2017. ЈН 90-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Грађевинско занатски и машински радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - Санација оштећења потисног цевовода пумпе са чишћењем простора канала код уставе на црпној станици "Балта маре"

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 90.doc (41. kB)
 • 08.06.2017. ЈН 99-2017 Конкурсна документација

  Лиценце за Oracle софтвер

  Konkursna dokumentacija JN Oracle softver.pdf (678.50 kB)
 • 08.06.2017. ЈН 99-2017 Позив за подношење понуда

  Лиценце за Oracle софтвер

  JN 99 Poziv za podnosenje ponuda.PDF (502.87 kB)
 • 08.06.2017. ЈН 95-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.12.2. - брана "Ћелије"

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 95.doc (43.5 kB)
 • 07.06.2017. ЈН 86-2017 Одлука о додели уговора

  Санација од процуривања на бетонским зидовима низводне затварачнице, као и АК заштита хидромашинске опреме и цевовода у затварачници на  брани „Гружа“

  JN 86 Odluka o dodeli ugovora.PDF (746.60 kB)
 • 07.06.2017. ЈН 78-2017 Одлука о додели уговора

  Радови на поправци и ремонту затварача на темељним испустима на брани „Врутци“

  JN 78 Odluka o dodeli ugovora.PDF (729.68 kB)
 • 05.06.2017. ЈН 92-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.13.11. - брана "Врутци"

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 92.doc (43. kB)
 • 02.06.2017. ЈН 71-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Реконструкција корита реке Лугомир, од ушћа у Велику Мораву до села Мајур, општина Јагодина, од км 0+050 до км 10+300.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 71.doc (43. kB)
 • 31.05.2017. ЈН 88-2017 Одлука о додели уговора

  Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини  - побољшање протицајног профила канала  "Пепељевац" у КО Лајковац

  JN 88 Odluka o dodeli ugovora.PDF (477.60 kB)
 • 31.05.2017. ЈН 90-2017 Одлука о додели уговора

  Грађевинско занатски и машински радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - Санација оштећења потисног цевовода пумпе са чишћењем простора канала код уставе на црпној станици "Балта маре"

  JN 90 Odluka o dodeli ugovora.PDF (497.35 kB)
 • 31.05.2017. ЈН 91-2017 Одлука о додели уговора

  Грађевинско занатски и машински радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - Санација оштећења на грађевинском делу објеката са чишћењем простора канала код  црпних станица „Дреновац“ и „Каленића Ревеница“

  JN 91 Odluka o dodeli ugovora.PDF (510.34 kB)
 • 31.05.2017. JН 89-2017 Одлука о додели уговора

  Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини  - побољшање протицајног профила канала „Батуша“

  JN 89 Odluka o dodeli ugovora.PDF (482.66 kB)
 • 31.05.2017. ЈН 92-2017 Одлука о додели уговора

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.13.11. - брана "Врутци"

  JN 92 Odluka o dodeli ugovora.PDF (719.95 kB)
 • 31.05.2017. ЈН 87-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Набавка пумпи за одбрану од поплава (3 комада)

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 87.doc (41.5 kB)
 • 31.05.2017. ЈН 93-2017 Одлука о додели уговора

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.3.4. - брана "Спомен парк".

  JN 93 Odluka o dodeli ugovora.PDF (726.34 kB)
 • 31.05.2017. ЈН 94-2017 Одлука о додели уговора

  Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.12.5. - брана "Гружа

  JN 94 Odluka o dodeli ugovora.PDF (728.36 kB)
 • 31.05.2017. ЈН 97-2017 Одлука о додели уговора

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.3.5. - брана "Нова Грошница''

  JN 97 Odluka o dodeli ugovora.PDF (749.28 kB)
 • 31.05.2017. ЈН 95-2017 Одлука о додели уговора

  Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.12.2. - брана "Ћелије"

  JN 95 Odluka o dodeli ugovora.PDF (730.22 kB)
 • 30.05.2017. ЈН 82-2017 Измена конкурсне документације

  Ремонт 6.-ог (шестог) затварача на кули водозахвата на брани „Барје“

  Izmena JN 82.pdf (4.67 MB)
 • 29.05.2017. ЈН 72-2017 Одлука о додели уговора

  Изградња две депонијске преграде на Габровачкој реци  у Нишу (Општина Палилула)

  JN 72 Odluka o dodeli ugovora.PDF (737.33 kB)
21 - 40 од 432 Прва | Претходна | 1 2 3 4 ... 21 22 | Следећа | Последња
 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура