Огласи о јавним набавкама и конкурсне документације

Обавештење или потврду да је конкурсна документација преузета електронским путем, са називом и адресом преузимаоца, доставља се на е-mail: office.jn@srbijavode.rs или на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Београд, Нови Београд, Булевар уметности 2А. Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације проследити свим лицима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију. У случају да подносилац пријаве не обавести Наручиоца, односно не достави обавештење, односно потврду да је преузео конкурсну документацију електронским путем, Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 32. Закона о јавним набавкама.

 • 08.05.2017. ЈН 68-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.11. деонице М.11.1.,  М.11.2. и М.11.4.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 68.doc (43. kB)
 • 08.05.2017. ЈН 42-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 1.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 42.doc (43. kB)
 • 08.05.2017. ЈН 45-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Јужна Морава", хидромелиорационог система  ЈМ 1. - ЈМ 4.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 45.doc (43. kB)
 • 08.05.2017. ЈН 1-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Услуге чишћења и одржавања хигијене

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 1 higijena.doc (42.5 kB)
 • 08.05.2017. ЈН 64-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.2. деонице М.2.1., М.2.2., и М.2.3.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 64.doc (43. kB)
 • 08.05.2017. ЈН 86-2017 Измена конкурсне документације

  Санација од процуривања на бетонским зидовима низводне затварачнице, као и АК заштита хидромашинске опреме и цевовода у затварачници на  брани „Гружа“

  Izmena kd 86.PDF (702.58 kB)
 • 08.05.2017. ЈН 78-2017 Измена конкурсне документације

  Радови на поправци и ремонту затварача на темељним испустима на брани „Врутци“

  Izmena kd 78.PDF (672.16 kB)
 • 05.05.2017. ЈН 84-2017 Конкурсна документација

  Ремонт табластог затварача на улазу у евакуатора на брани „Барје“

  KD 84 remont zatvaraca na b Barje 2017 .pdf (431.53 kB)
 • 05.05.2017. ЈН 84-2017 Позив за подношење понуда

  Ремонт табластог затварача на улазу у евакуатора на брани „Барје“

  poziv JN 84.pdf (1.57 MB)
 • 05.05.2017. ЈН 82-2017 Конкурсна документација

  Ремонт 6.-ог (шестог) затварача на кули водозахвата на брани „Барје“

  KD 82 usluge-remont zatvaraca na b Barje 2017 _2_.pdf (432.99 kB)
 • 05.05.2017. ЈН 82-2017 Позив за подношење понуда

  Ремонт 6.-ог (шестог) затварача на кули водозахвата на брани „Барје“

  poziv Jn 82.pdf (1.57 MB)
 • 05.05.2017. ЈН 80-2017 Конкурсна документација

  Техничка контрола пројекта система за осматрање, обавештавање и узбуњивање бране „Крајковац“

  KD 80 tehnicka kontrola projekta Krajkovac 2017.pdf (371.48 kB)
 • 05.05.2017. ЈН 80-2017 Позив за подношење понуда

  Техничка контрола пројекта система за осматрање, обавештавање и узбуњивање бране „Крајковац“

  poziv JN 80.pdf (1.58 MB)
 • 05.05.2017. ЈН 76-2017 Конкурсна документација

  Техничка контрола пројекта иновације опреме за даљинско осматрање бране Ћелије

  KD 76 tehnicka kontrola projekta Celije 2017.pdf (371.62 kB)
 • 05.05.2017. ЈН 76-2017 Позив за подношење понуда

  Техничка контрола пројекта иновације опреме за даљинско осматрање бране Ћелије

  poziv JN 76.pdf (1.58 MB)
 • 05.05.2017. ЈН 77-2017 Конкурсна документација

  Техничка контрола пројекта иновације опреме за даљинско осматрање бране „Придворица“

  KD 77 tehnicka kontrola projekta b.Pridvorica 2017.pdf (370.60 kB)
 • 05.05.2017. ЈН 77-2017 Позив за подношење понуда

  Техничка контрола пројекта иновације опреме за даљинско осматрање бране „Придворица“

  poziv JN 77.pdf (1.64 MB)
 • 04.05.2017. ЈН 65-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова  на сектору М.1.  деонице  М.1.1., М.1.2., М.1.3. и М.1.4

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 65 Smederevo.doc (43. kB)
 • 04.05.2017. ЈН 66-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.9. деонице М.9.1., М.9.2., М.9.5. и М.9.6.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 66.doc (42.5 kB)
 • 04.05.2017. ЈН 61-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.8. деонице М.8.1. и М.8.3

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 61.doc (42.5 kB)
361 - 380 од 700 Прва | Претходна | 1 2 ... 17 18 19 20 21 ... 34 35 | Следећа | Последња
 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура