Огласи о јавним набавкама и конкурсне документације

Обавештење или потврду да је конкурсна документација преузета електронским путем, са називом и адресом преузимаоца, доставља се на е-mail: office.jn@srbijavode.rs или на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Београд, Нови Београд, Булевар уметности 2А. Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације проследити свим лицима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију. У случају да подносилац пријаве не обавести Наручиоца, односно не достави обавештење, односно потврду да је преузео конкурсну документацију електронским путем, Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 32. Закона о јавним набавкама.

 • 25.09.2017. ЈН 152-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Санација оштећења левообалног насипа (150 метара)  реке Јужне Мораве на 1500 метара узводно од система напера у Разгојнском Чифлуку

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 152.doc (42.5 kB)
 • 25.09.2017. ЈН 150-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Обезбеђење несметаног рада ЦС,,Бадрика,, у систему за одводњавање ,,Бадрика,, у сливу реке Језаве

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 150.doc (43. kB)
 • 25.09.2017. ЈН 149-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Хитни санациони радови на обезбеђењу пропусне моћи реке Раље у зони села Раља и комплекса Железаре, од км.0+920 до км.4+383; Деоница: од км.1+776 до км.2+429 и од км.3+377 до км.4+382;  Фаза 1: од км.2+060 до км.2+429 и од км.3+377 до км.4+382

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 149.doc (43. kB)
 • 25.09.2017. ЈН 148-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Санација уклањање наноса из канала Галовица и Петраца у реку Саву

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 148.doc (42. kB)
 • 25.09.2017. ЈН 151-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Санација регулационе (усмеравајуће) грађевине - напер на д. о.  Дрине, сектор Црна. Бара, км 2+300

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 151.doc (42. kB)
 • 25.09.2017. ЈН 185-2017 Конкурсна документација

  Хитни радови на обезбеђењу протицајног профила реке Јасенице на територији општине Топола од км29+690 до км32+930

  KD 185 Jasenica u Topoli.pdf (519.58 kB)
 • 25.09.2017. ЈН 185-2017 Позив за подношење понуда

  Хитни радови на обезбеђењу протицајног профила реке Јасенице на територији општине Топола од км29+690 до км32+930

  185 Poziv.PDF (1.44 MB)
 • 25.09.2017. ЈН 179-2017 Конкурсна документација

  Хитни радови на заштити леве обале у ужем градском језгру Ивањице: заштита гробља од вода реке Моравице у дужини од 120 м.

  KD 179 Moraica u Ivawici.pdf (522.55 kB)
 • 25.09.2017. ЈН 179-2017 Позив за подношење понуда

  Хитни радови на заштити леве обале у ужем градском језгру Ивањице: заштита гробља од вода реке Моравице у дужини од 120 м.

  179 Poziv.PDF (1.45 MB)
 • 25.09.2017. ЈН 178-2017 Конкурсна документација

  Хитни радови на смањењу ефеката засипања Западне Мораве  –   обезбеђење пропусне моћи од успора нерегулисане Грачачке реке на дужини око 6км и санација обала у зони инфраструктурних објеката

  KD 178 Z.Morava Gracacka reka.pdf (542.53 kB)
 • 25.09.2017. ЈН 178-2017 Позив за подношење понуда

  Хитни радови на смањењу ефеката засипања Западне Мораве  –   обезбеђење пропусне моћи од успора нерегулисане Грачачке реке на дужини око 6км и санација обала у зони инфраструктурних објеката

  178 Poziv.PDF (1.47 MB)
 • 25.09.2017. ЈН 177-2017 Конкурсна документација

  Хитни радови на санацији оштећења леве обале реке Западне Мораве за заштиту објеката и и приобаља у Врњцима на дужини око 500м.

  KD 177 Z.Morava Vrnjci.pdf (690.46 kB)
 • 25.09.2017. ЈН 177-2017 Позив за подношење понуда

  Хитни радови на санацији оштећења леве обале реке Западне Мораве за заштиту објеката и и приобаља у Врњцима на дужини око 500м.

  177 Poziv.PDF (1.46 MB)
 • 25.09.2017. ЈН 176-2017 Конкурсна документација

  Хитни радови на смањењу ефеката засипања Западне Мораве – обезбеђење пропусне моћи Врњачке реке и санација постојећих објеката од ушћа у Западну Мораву па узводно до градске зоне  ради заштите инфраструктурних објеката, на укупној дужини око 6км.

  KD 176 Vrnjacka reka I.pdf (533.23 kB)
 • 25.09.2017. ЈН 176-2017 Позив за подношење понуда

  Хитни радови на смањењу ефеката засипања Западне Мораве – обезбеђење пропусне моћи Врњачке реке и санација постојећих објеката од ушћа у Западну Мораву па узводно до градске зоне  ради заштите инфраструктурних објеката, на укупној дужини око 6км.

  176 Poziv.PDF (1.48 MB)
 • 25.09.2017. ЈН 175-2017 Конкурсна документација

  Хитни санациони радови на повећању пропусне моћи корита Моравице и Великог Рзава кроз Ариље за велику воду са заштитом од ерозије и надвишењем обала: на Моравици кроз Ариље на више локалитета, на нерегулисаном делу водотока у укупној дужини од око 650м; на Великом Рзаву кроз Ариље, на нерегулисаној деоници на дужини од око 500 м.

  KD 175 Moravica i V RzavI.pdf (541.98 kB)
 • 25.09.2017. ЈН 175-2017 Позив за подношење понуда

  Хитни санациони радови на повећању пропусне моћи корита Моравице и Великог Рзава кроз Ариље за велику воду са заштитом од ерозије и надвишењем обала: на Моравици кроз Ариље на више локалитета, на нерегулисаном делу водотока у укупној дужини од око 650м; на Великом Рзаву кроз Ариље, на нерегулисаној деоници на дужини од око 500 м.

  175 Poziv.PDF (1.55 MB)
 • 25.09.2017. ЈН 167-2017 Конкурсна документација

  Снимање и израда Елабората о стању исталоженог наноса у акумулацији Ћелије код Крушевца

  KD 167 elaborat o stanju nanosa Celije 2017.pdf (372.29 kB)
 • 25.09.2017. ЈН 167-2017 Позив за подношење понуда

  Снимање и израда Елабората о стању исталоженог наноса у акумулацији Ћелије код Крушевца

  167 Poziv.PDF (1.42 MB)
 • 25.09.2017. ЈН 125-2017 Конкурсна документација

  Паметни монитор осетљив на додир

  KD monitor KON.pdf (889.81 kB)
1 - 20 од 700 Прва | Претходна | 1 2 3 ... 34 35 | Следећа | Последња
 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура