Огласи о јавним набавкама и конкурсне документације

Обавештење или потврду да је конкурсна документација преузета електронским путем, са називом и адресом преузимаоца, доставља се на е-mail: office.jn@srbijavode.rs или на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Београд, Нови Београд, Булевар уметности 2А. Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације проследити свим лицима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију. У случају да подносилац пријаве не обавести Наручиоца, односно не достави обавештење, односно потврду да је преузео конкурсну документацију електронским путем, Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 32. Закона о јавним набавкама.

 • 21.06.2017. ЈН 86-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Санација од процуривања на бетонским зидовима низводне затварачнице, као и АК заштита хидромашинске опреме и цевовода у затварачници на  брани „Гружа“

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 86.doc (42.5 kB)
 • 21.06.2017. ЈН 78-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Радови на поправци и ремонту затварача на темељним испустима на брани „Врутци“

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 78.doc (42.5 kB)
 • 20.06.2017. ЈН 91-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Грађевинско занатски и машински радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - Санација оштећења на грађевинском делу објеката са чишћењем простора канала код  црпних станица „Дреновац“ и „Каленића Ревеница“

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 91.doc (42.5 kB)
 • 19.06.2017. ЈН 97-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.3.5. - брана "Нова Грошница''

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 97.doc (43.5 kB)
 • 19.06.2017. ЈН 94-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.12.5. - брана "Гружа

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 94.doc (43.5 kB)
 • 19..06.2017. ЈН 93-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.3.4. - брана "Спомен парк".

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 93.doc (43.5 kB)
 • 15.06.2017. ЈН 99-2017 Појашњење у вези са припремањем понуде

  Лиценце за Oracle софтвер

  JN 99 Pojasnjenje u vezi sa pripremanja ponude.PDF (206.00 kB)
 • 15.06.2017. ЈН 84-2017 Обавештење о обустави поступка

  Ремонт табластог затварача на улазу у евакуатора на брани „Барје“

  JN 84 Obavestenje o obustavi - bez ponuda.docx (16.97 kB)
 • 14.06.2017. ЈН 72-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Изградња две депонијске преграде на Габровачкој реци  у Нишу (Општина Палилула)

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 72.doc (44. kB)
 • 13.06.2017. ЈН 100-2017 Конкурсна документација

  Лиценце за ГИС софтвер

  JN 100 KD GIS.pdf (714.02 kB)
 • 13.06.2017. ЈН 100-2017 Позив за подношење понуда

  Лиценце за ГИС софтвер

  JN 100 Poziv.PDF (603.12 kB)
 • 13.06.2017. ЈН 88-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини  - побољшање протицајног профила канала  "Пепељевац" у КО Лајковац

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 88.doc (43. kB)
 • 12.06.2017. ЈН 98-2017 Конкурсна документација

  Одржавање софтвера за финансије

  JN 98 KD Softver.pdf (447.98 kB)
 • 12.06.2017. ЈН 98-2017 Обавештење о покретању потступка

  Одржавање софтвера за финансије

  JN 98 Obavestenje o pokretanju postupka.PDF (588.60 kB)
 • 12.06.2017. ЈН 82-2017 Одлука о додели уговора

  Ремонт 6.-ог (шестог) затварача на кули водозахвата на брани „Барје“

  JN 82 Odluka o dodeli ugovora.PDF (679.37 kB)
 • 12.06.2017. ЈН 76-2017 Одлука о додели уговора

  Техничка контрола пројекта иновације опреме за даљинско осматрање бране Ћелије

  JN 76 Odluka o dodeli ugovora.PDF (698.57 kB)
 • 12.06.2017. ЈН 77-2017 Одлука о додели уговора

  Техничка контрола пројекта иновације опреме за даљинско осматрање бране „Придворица“

  JN 77 Odluka o dodeli ugovora.PDF (705.09 kB)
 • 12.06.2017. ЈН 80-2017 Одлука о додели уговора

  Техничка контрола пројекта система за осматрање, обавештавање и узбуњивање бране „Крајковац“

  JN 80 Odluka o dodeli ugovora.PDF (815.52 kB)
 • 12.06.2017. ЈН 84-2017 Одлука о обустави поступка

  Ремонт табластог затварача на улазу у евакуатора на брани „Барје“

  JN 84 Odluka o obustavi.PDF (407.66 kB)
 • 12.06.2017. ЈН 89-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини  - побољшање протицајног профила канала „Батуша“

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 89.doc (41. kB)
1 - 20 од 432 Прва | Претходна | 1 2 3 ... 21 22 | Следећа | Последња
 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура