Заштита насеља и индустријске зоне у Новом Пазару од поплава

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Заштита насеља и индустријске зоне у Новом Пазару од поплава – регулација реке Рашке од ушћа реке Бањске до моста Царева Ћуприја (км 0+000 до км 1+578,8), Дежеве од ушћа узводно (км 0+000 до км 0+600) и ушћа реке Бањске (км 0+000 до км 0+300)

Учесници на Пројекту:

 • Инвеститор: ЈВП „Србијаводе“ - Београд
 • Наручилац: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде
 • Извођач радова: Конзорцијум “ШАБАЦ - ЋУПРИЈА”
 • Стручни надзор: Safege Д.О.О, Београд

Основни подаци о Пројекту:

 • Датум почетка радова: 07.07.2016. године
 • Датум завршетка радова: 20.12.2017. године,
 • Гарантни рок: 365 дана, до 20.12.2018. године
 • Уговорена вредност радова (без ПДВ-а):                         183.295.730,00 (РСД)
 • Вредност коначно изведених радова (без ПДВ-а):          222.871.611,04 (РСД)

Предмет радова:

Река Рашка:

 

 • Ø Унапређење заштите од поплава на дужини од 1578 м
 • Ø Уређење корита , реконструкција насипа, унашређење стања комуналне инфрастуктуре

 

Река Дежевска:

 

 • Ø Унапређење заштите од поплава на дужини од 600 м
 • Ø Уређење корита, изградња заштитних зидова

 

Река Бањска:

 

 • Ø Унапређење заштите од поплава на дужини од 157 м
 • Ø Уређење корита

Реализоване активности:


Река Рашка поглед са моста на Царској Ћуприји:

Надвишење насипа |Чишћење корита | Санација постојеће обалоутврде | Уређење терена у зони пијаце


Река Рашка у зони ушћа реке Дежевске:

Чишћење корита | Изградња заштитних објеката | Уређење ушћа | Уређење приступних саобраћајница


Река Дежева у зони моста код Петрове цркве:

Чишћење корита | Изградња заштитних објеката | Унапређење комуналне инфраструктуре | Уређење приступних саобраћајница |

 

Река Рашка поглед са моста на Царској Ћуприји:

Надвишење насипа |Чишћење корита | Санација постојеће обалоутврде | Уређење терена у зони пијаце

 


 

Река Рашка поглед са моста на Царској Ћуприји:

Надвишење насипа |Чишћење корита | Санација постојеће обалоутврде | Уређење терена у зони пијаце

 

 

 
 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура