Водни услови и акта

На основу Закона о водама, чланови 113 - 128 („Службени гласник РС“ бр. 30/2010), а у складу са Правилником о садржини и образцу захтева за издавање водних аката („Службени гласник РС“ бр. 74/10), у поступку планирања, пројектовања и изградње МХЕ предвиђено је издавање следећих водних аката:

Назив документа

Надлежна институција

1. Мишљење у поступку издавања водних услова за израду планских докумената замале хидроелектране

ЈВП „Србијаводе“

2. Мишљење у поступку издавања водних услова за израду техничке документације и изградњу мале хидроелектране

ЈВП „Србијаводе“

3. Водни услови за израду техничке документације за изградњу мале хидроелектране

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде

4. Извештај о испуњености услова из мишљења и водних услова за издавање водне сагласности на главни пројекат за изградњу мале хидроелектране

ЈВП „Србијаводе“

5. Водна сагласност на главни пројекат за изградњу мале хидроелектране

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде

6. Извештај о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе

ЈВП „Србијаводе“

7. Водна дозвола за коришћење вода за малу хидроелектрану

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде


Преглед издатих водних аката за МХЕ

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура