Редовне активности на чишћењу воденог огледала на Дунаву

На десној обали Дунава код Прахова, око 5 км низводно од хидроелектране ''Ђердап 2'', налази се Индустрија хемијских производа ''Прахово'' (км 858+500 речне стационаже), као и терминал за претакање нафтних деривата НИС ''Југопетрола'' (км 858+000 речне стационаже). Оба индустријска постројења поседују трајне пливајуће заштитне завесе за спречавање низводног ширења потенцијалних загађивача.

Евентуално изливање нафте и нафтних деривата из НИС ''Југопетрола'' код Прахова, као и отпадних вода из ИХП ''Прахово'' представљало би опасност по животну средину, што би могло да прерасте и у међународни проблем због близине бугарског и румунског сектора Дунава.

Загађење низводног потеза Дунава спречено је постављањем једне додатне трајне инсталације низводно од локалитета индустријске зоне код Радујевца – пливајуће заштитне завесе за сакупљање и спречавање отицања потенцијалног загађивача коритом Дунава на км 853+350.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура