Одбрана од поплава на водотоку Грабовица у Сјеници 12.11.2016. (субота)

 

Фотодокументација

Одбрана од поплава на водотоку Грабовица у Сјеници 12.11.2016. (субота)

Ангажована механизација на низводном делу – водоток Грабовица, деоница ван Оперативног плана (нерегулисана деоница), обезбеђивање протицајног профила у циљу бржег отицаја, тј. пропуштање поплавног таласа ван градског језгра Сјенице (зона моста „уско грло“):

Ангажована механизација на узводном делу – водоток Грабовица, деоница ван Оперативног плана (нерегулисана деоница) непосредно узводно од постојећег регулисаног дела водотока Грабовица, тј. деонице која је у Оперативном плану (С.7.6.), обезбеђивање протицајног профила у циљу спречавања изливања и плављења брањеног подручја из „залеђа“:

Ангажовано људство и механизација на узводном делу – водоток Грабовица, у циљу пуњења  и постављању џакова у циљу спречавања изливања поплавног таласа водотока Грабовица и угрожавања брањеног подручја из „залеђа“:

Ангажоване пумпе на препумпавање воде која је продрла у залеђе брањеног подручја (регулисани део Грабовице, деоница у оперативном плану):

Деоница регулисаног дела тока Грабовица у Сјеници (локација између два моста – код школе) дана 12.11.2016. у 12 часова,  пуно мајор корито, водостај "врхуни":

Деоница регулисаног дела тока Грабовица у Сјеници (локација између два моста – код школе) дана 12.1.2016. у 14 часова,  пуно мајор корито, водостај у постепеном опадању (благо повлачење водостаја):

Објекат „преграда“ на водотоку Грабовица локација узводно од Сјенице дана 12.11.2016. у 12 часова:

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура