ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

На основу члана 10б Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, Нови Београд, објављује:

Оглас за прикупљање писмених понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.

 

Оглас о давању у закуп водног земљишта

 

  • Оглас за прикупљање понуда-водно земљиште-песак и шљунак

Oglas za prikupljanje ponuda-vodno zemljiste-pesak i sljunak-151117.pdf

  • Понуда-образац

Ponuda-obrazac-141117.pdf

  • Модел уговора о закупу водног земљишта

Model ugovora o zakupu vz_151117.pdf

  • Правилник о давању у закуп водног замљишта у јавној својини

Pravilnik o davanju u zakup vodnog zamljista u javnoj svojini.pdf

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура