Водни информациони систем Републике Србије

Сагласности за вађење речног наноса

Локација број Водоток Деоница број Стационажа речног тока Катастарска општина/општина Водна сагласност број Планирана количина (m3) Датум издавања Рок важења
1Дунав1км 1161+600 - км 1192+000Ковилово/ПалилулаVIII-06-325.2-33/201535.654,0005.01.2016.05.01.2018.
1Дунав4км 1064+000-1064+400Острово/В Градиште325-04-301/2016-07115.674,0023.03.2016.31.12.2017.
1Дунав2км 1158+500-1158+800Крњача/ПалилулаVIII-06-325.2-27/201636.409,0023.12.2016.23.12.2018.
1Дунав2км 1071+500 - 1072+000Борча/ПалилулаVIII-06-325.2-22/201654.232,0021.12.2016.21.12.2018.
1Дунав1км 1178+000 - км 1178+500Ковилово/ПалилулаVIII-06-325.2-21/201646.910,0001.11.2016.01.11.2018.
1Дунав1км 1192+000 - км 1192+600Ковилово/ПалилулаVIII-06-325.2-17/201688.546,0019.07.2016.19.07.2018.
1Дунав1км 1180+000-1181+000Земун/ЗемунVIII-06-325.2-16/201649.572,0024.10.2016.24.10.2018.
1Дунав4км 1073+600-1074+000Затоње/В Градиште325-04-1349/2016-07145.666,0025.10.2016.27.10.2018.
1Дунав3км 1076+700 - 1077+000Рам/В Градиште325-04-433/2016-07 48.000,0007.04.2016.07.04.2018.
1Дунав5км 934+600-934+700Кладово/ Кладово325-04-751/2016-074.960,0022.06.2016.22.06.2018.
1Дунав4км 1065+000-1066+000Острово/В Градиште325-04-1604/2016-07140.000,0023.12.2016.23.12.2018.
1Дунав6км 850+425-850+500 кмРадујевац/Неготин325-04-592/2016-0718.739,0013.06.2016.31.12.2017.
1Дунав2км 1163+300-1163+800Крњача/ПалилулаVIII-06-325.2-7/2016120.024,0029.06.2016.29.06.2018.
1Дунав2км 1107+500 - 1108+500Кулич/Смедерево325-04-636/2016-07452.242,0003.06.2016.03.06.2018.
1Дунав3км 1090+500 - 1091+500Костолац град/ Пожаревац325-04-1015/2016-07209.368,0024.08.2016.24.08.2018.
2Сава3km 74+500 до km 75+500,Скела/ОбреновацVIII-06-325.2-30/2015140.000,0018.04.2016.18.04.2018.
2Сава3км 41+000-41+700 кмРвати/ОбреновацVIII-06-325.2-1/201542.452,0013.04.2016.13.04.2018.
2Сава2км93+000 до км94+000Мрђеновац/Шабац325-04-993/2015-07306.910,0023.12.2016.23.12.2018.
2Сава2км 96+100-97+000Мрђеновац/Шабац325-04-637/2016-07140.000,0015.06.2016.15.06.2018.
2Сава2км 106+000-106+700Шабац/Шабац325-04-624/2016-07156.255,0016.08.2016.16.08.2018.
2Сава2km 91+500 до km 92+500,Мрђеновац/Шабац325-04-475/2016-07219.000,0018.05.2016.18.05.2018.
2Сава3km 74+500 до km 75+500,Прово/Владимирци325-04-474/2016-07150.000,0018.05.2016.18.05.2018.
2Сава3km 84+400 до km 85+400Прово/Владимирци325-04-473/2016-07150.000,0018.05.2016.18.05.2018.
2Сава2км94+000 до км95+000Мрђеновац/Шабац325-04-1614/2015-07121.000,0023.12.2016.23.12.2018.
2Сава2км 108+000-108+800Шабац/Шабац325-04-1363/2016-07157.000,0006.12.2016.06.12.2018.
2Сава1км177+775 до км178+000Црна Бара/Богатић325-04-1153/2016-076.000,0005.12.2016.31.12.2017.
3Дрина2km 19+500Бадовинци/Богатић325-04-1054/2016-072.500,0023.12.2016.23.12.2018.
3Дрина2км 66+050-66+040Брасина/Мали Зворник325-04-1471/2015-0770.000,0003.11.2015.31.12.2017.
3Дрина2км 47+500 Лозница/Лозница325-04-1617/2016-0730.000,0022.12.2016.23.12.2018.
3Дрина2км 6+400 до км 6+500Салаш Црнобарски/ Богатић325-04-1734/2015-0745.000,0014.12.2015.14.12.2017.
3Дрина1ушће реке Пилице Бајина Башта/Бајина Башта325-04-306/2016-078.200,0015.03.2016.18.03.2018.
3Дрина2км 47+000Шор/ Лозница325-04-54/2016-0779.920,0019.04.2016.19.04.2018.
3Дрина20+000-0+600 км Црна Бара/Богатић325-04-794/2016-0757.212,0023.12.2016.23.12.2018.
3Дрина2км43+000 до км43+400Шор/ Лозница325-04-837/2016-07200.000,0017.07.2016.13.07.2018.
3Дрина2км 16+920 до км 17+120Бадовинци/Бадовинци325-04-949/2016-0711.500,0023.12.2016.23.12.2018.
3Дрина1км 171+530-171+785Овчиња/Бајина Башта325-04-950/2016-079.300,0022.08.2016.24.08.2018.
5Велика Морава2км 104+500-105+000Гложане/Свилајнац325-04-1237/2015-0725.029,0022.12.2015.21.12.2017.
5Велика Морава3км 35+000 до км35+500Лозовик/Велика Плана325-04-1304/2016-0717.055,0023.12.2016.23.06.2018.
5Велика Морава2км 133+985-134+182Крушир/Ћуприја325-04-876/2016-077.300,0008.11.2016.08.11.2017.
5Велика Морава3км 31+693-31+848Пољана/Пожаревац325-00-253/2015-0714.000,0005.04.2016.05.04.2018.
5Велика Морава2км 82+419-82+685Кушиљево/Свилајнац325-04-1019/2015-0738.440,0008.07.2016.08.07.2018.
5Велика Морава2км 148+000Ћуприја/Ћуприја325-04-908/2015-0797.000,0016.09.2016.19.09.2018.
5Велика Морава2км 116+341-116+457Војска/Свилајнац325-04-798/2016-0711.000,0023.09.2016.19.09.2018.
5Велика Морава3км 27+420-27+870Лучица/Пожаревац325-04-405/2016-0717.000,0007.04.2016.07.04.2018.
5Велика Морава2км 143+730-144+750Мијатовац/Ћуприја325-04-1461/2015-0737.000,0023.12.2015.23.12.2017.
6Јужна Морава1км 112+200 до 113+200Грданица/Лесковац325-04-1195/2016-0715.000,0030.09.2016.30.09.2018.
6Јужна Морава2км 30+000-30+355Витковац/Алексинац325-04-1193/2016-075.000,0003.10.2016.03.10.2018.
6Јужна Морава1км 125+786-126+007Јелашница/Лесковац325-04-1167/2015-078.144,0020.01.2016.20.01.2018.
6Јужна Морава1км 169+390-169+826Манојле/Владичин Хан325-04-1132/2016-0718.000,0023.12.2016.31.12.2017.
6Јужна Морава1км 97+066 - 97+422Чапљинац,Малошиште/Дољевац325-04-1066/2015-079.000,0023.12.2016.31.12.2017.
6Јужна Морава1км 83+857-84+099Крушце,Лалинце/Ниш325-04-1049/2016-077.000,0023.12.2016.23.12.2018.
6Јужна Морава1км 133+233-133+409Стајковац/Власотинце325-04-442/2016-072.208,0012.08.2016.31.12.2017.
6Јужна Морава1км 162+160-162+500Гариње/Владичин Хан325-04-97/2016-0724.000,0023.12.2016.23.12.2018.
6Јужна Морава1км 116+635.9-117+092.60Разгојнски Чифлук /Лесковац325-04-968/2015-0710.797,0018.01.2016.18.01.2018.
6Јужна Морава1км 91+003-91+241Доње Међурово/Ниш325-04-906/2016-0770.000,0023.12.2016.31.12.2017.
6Јужна Морава2км 26+000 до км 26+408Ђунис/Крушевац325-04-902/2016-073.369,0023.12.2016.01.07.2018.
6Јужна Морава1км 80+488-81+017Сечаница/Ниш325-04-875/2016-0726.569,0015.08.2016.15.08.2018.
6Јужна Морава1км 107+366-107+583Русна/Дољевац325-04-850/2016-0751.000,0020.09.2016.20.09.2018.
6Јужна Морава1км 126+534-126+839Велика Биљаница /Лесковац 325-04-804/2015-0717.341,0011.08.2016.31.12.2017.
6Јужна Морава1км 185+500-186+000Стубал/Владичин Хан 325-04-759/2016-07105.217,0015.07.2016.15.07.2018.
6Јужна Морава1км 123+741-123+961Грајевце/Лесковац325-04-697/2016-077.444,0001.08.2016.20.04.2018.
6Јужна Морава1км 101+200-101+700Чечина/Дољевац325-04-640/2016-07138.000,0001.09.2016.01.09.2018.
6Јужна Морава1км 134+975-135+263Гложане/Власотинце325-04-466/2016-075.471,0025.08.2016.25.06.2018.
6Јужна Морава2км 38+934-39+257.80Рутевац/Алексинац325-05-225/2016-077.408,0006.12.2016.01.07.2018.
6Јужна Морава1км 194+600-194+900Корбевац/Владичин Хан325-04-322/2016-0710.000,0011.04.2016.11.04.2018.
6Јужна Морава2км 45+718-45+949Трњане/Алексинац325-04-173/2016-0713.503,0002.03.2016.02.03.2018.
6Јужна Морава1км 122+253-122+609Богојевце/Лесковац325-04-1523/2016-0712.000,0023.12.2016.23.12.2018.
7Западна Морава1км 134+614-134+854Вапа/Чачак325-04-926/2016-075.476,0023.12.2016.23.12.2018.
7Западна Морава2км 6+150 до км 6+950Мрзеница/Ћићевац, Бошњане/Варварин325-04-1205/2016-0726.000,0003.10.2016.03.10.2018.
7Западна Морава2км 77+63-78+200Чукујевац,Вранеши/В. Бања325-04-1106/2016-0731.000,0022.09.2016.22.09.2018.
7Западна Морава2км 82+950-83+400Витановац/Краљево325-04-1376/2016-0730.000,0012.12.2016.16.12.2018.
7Западна Морава1км 123+700-124+300Мршинци/Чачак325-04-853/2015-0745.461,0027.05.2016.26.05.2018.
7Западна Морава2км 34+600Селиште/Трстеник325-04-267/2015-074.465,0024.05.2016.31.12.2017.
7Западна Морава1км 132+200-132+650Доња Горевница/Чачак325-05-1183/2015-0729.086,0028.01.2016.28.01.2018.
7Западна Морава1км 138+000 до км 138+350Љ.Балуга, Т.Балуга/Чачак325-04-1107/2016-0711.000,0022.09.2016.22.09.2018.
7Западна Морава1км 115+830 до км115+880Бапско поље/Краљево325-04-890/2016-074.869,0023.12.2016.23.12.2018.
7Западна Морава1км 139+664 до км 139+910Трнава/Чачак325-04-1069/2016-074.000,0023.12.2016.23.12.2017.
8Црни Тимок4КО Сумраковац, СавинацСумраковац, Савинац/ Болјевац325-04-1192/2016-07 2.400,0018.10.2016.31.12.2017.
8Трговишки Тимок2км 14+000 do km 14+163,10Доња Каменица/Књажевац325-04-995/2015-076.524,0015.03.2016.14.03.2018.
8Бели Тимок3км 48+915 - km 49+049Штипина/Књажевац325-04-614/2016-07 1.730,0003.11.2016.31.12.2017.
8Трговишки Тимок2км 26+600,00 do km. 26+771,50Кална/Књажева325-04-989/2015-073.647,0005.02.2016.05.02.2018.
8Трговишки Тимок2км 8+500 do km 8+582,40Штрбац/Књажевац325-04-991/2015-072.771,0010.03.2016.10.03.2018.
СаваVIII-06-325.2-6/201642.452,0013.04.2016.13.04.2018.