Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
201924Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водном подручју „Морава“ на Водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“ на сектору М.3. деонице М.3.1. (објекат 1. и 2.) и сектору М.4. деонице М.4.1., М.4.2. и М.4.3.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
24.05.2019.
201989Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - побољшање протицајног профила Главног канала I "Стара Млава", на мелиорационом подручју Доњи Дунав, на водној јединици „МЛАВА И ПЕК – ПЕТРОВАЦ“, на хидромелиорационом систему ДД 3.2.
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
20.05.2019.
201989Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - побољшање протицајног профила Главног канала I "Стара Млава", на мелиорационом подручју Доњи Дунав, на водној јединици „МЛАВА И ПЕК – ПЕТРОВАЦ“, на хидромелиорационом систему ДД 3.2.
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
20.05.2019.
201978 (партија 2)Набавка канцеларијског материјала (папир, регистратори и сл.)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
17.05.2019.
201978 (партија 1)Набавка канцеларијског материјала (папир, регистратори и сл.) за потребе Дирекције ЈВП "Србијаводе" и ВПЦ "Сава-Дунав"
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
17.05.2019.
201954Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју ,,Нишава“, на Водној јединици „Нишава - Ниш, Димитровград“ на хидромелиорационом систему Н 1.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
17.05.2019.
201950Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на Водној јединици "Јужна Морава-Алексинац" на деоници М.10.1. - брана ,,Крајковац“.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
17.05.2019.
201934Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју ,,Јужна Морава”, на Водној јединици „Јужна Морава-Алексинац“ на хидромелиорационом систему ЈМ 1. - ЈМ 4.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
17.05.2019.
201931Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици ,,Јужна Морава - Алексинацˮ, на сектору М.8. деонице М.8.1. (објекти 2. ÷ 9.) и М.8.3.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
17.05.2019.
201926Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици ,,Јужна Морава – Врањеˮ на сектору М.11. деонице М.11.1., М.11.2. и М.11.4.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
17.05.2019.
201925Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на Водној јединици ,,Јужна Морава – Врањеˮ на сектору М.11.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
17.05.2019.
201997 (партија 2)Возила за службене потребе ЈВП "Србијаводе" - Путнички аутомобили
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
16.05.2019.
201997 (партија 2)Возила за службене потребе ЈВП "Србијаводе" - Путнички аутомобили
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
16.05.2019.
201997 (партија 1)Возила за службене потребе ЈВП "Србијаводе" - Теренска возила
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
16.05.2019.
201997 (партија 1)Возила за службене потребе ЈВП "Србијаводе" - Теренска возила
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
16.05.2019.
201992Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - Водна јединица Млава и Пек – Петровац, сектор Д.22. деоница Д.22.5.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
16.05.2019.
201991Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова – Водна јединица Дрина – Лозница, сектор С.6. деонице С.6.1. и С.6.2.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
16.05.2019.
201990Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Београд Сава 2 на ВЈ „Београд“ на ХМС БГ С2 1., БГ С2 2., ВЈ „Колубара – Обреновац, Уб“ на ХМС БГ С2 4. – БГ С2 11., ВЈ „Колубара – Лазаревац“, на ХМС БГ С2 3., БГ С2 12. – БГ С2 15. ВЈ „Колубара – Ваљево“, на ХМС БГ С2 16. и на мелиорационом подручју Београд Дунав 2, на ВЈ „Београд“ на ХМС БГ Д2 1.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
16.05.2019.
201985Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица .; на Водној јединици ,,Јужна Морава – Лесковацˮ на сектору М.10. и на Водној јединици ,,Јужна Морава – Врањеˮ на сектору М.10.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
16.05.2019.
201984Редовно одржавање хидро -- машинске опреме система у Неготинској низији, на мелиорационом подручју Доњи Дунав, на водној јединици „Дунав И Тимок – Неготин“, на хидромелиорационом систему ДД 6. – ДД 13. и ДД 14.1.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
16.05.2019.


Скочи на страну: Резултата по страни: