Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2019138Одржавање софтвера за финансије
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
23.07.2019.
2019131Развој хидрометеоролошког система ране најаве и упозорења (ХМС РНУ) на сливу Колубаре: Прва фаза (2019) - Израда студије система "ХМС РНУ Колубара" и имплементација на пилот сливу Тамнава
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
23.07.2019.
2019115Техничка подршка за Datacore софтвер SAN-Symphony-V за 1 сервер до 5TB
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
23.07.2019.
2019114Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању ВИС–а и системске инфраструктуре
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
23.07.2019.
2019136Израда норматива и стандарда за одржавање и спровођење одбране од поплава на заштитним и регулационим водним објектима, водним објектима за одводњавање и наводњавање: Прва фаза (2019)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
22.07.2019.
2019136Израда норматива и стандарда за одржавање и спровођење одбране од поплава на заштитним и регулационим водним објектима, водним објектима за одводњавање и наводњавање: Прва фаза (2019)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
22.07.2019.
2019140Заштита Земуна и Новог Београда од великих вода Дунава - изградња обалоутврде на десној обали Дунава у Земуну од км 1172+860 до км 1172+600 (деоница 3), Идејно решење (ИДР) са геодетским и геотехничким елаборатом, студија оправданости са Идејним пројектом (СО и ИДП)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
19.07.2019.
2019140Заштита Земуна и Новог Београда од великих вода Дунава - изградња обалоутврде на десној обали Дунава у Земуну од км 1172+860 до км 1172+600 (деоница 3), Идејно решење (ИДР) са геодетским и геотехничким елаборатом, студија оправданости са Идејним пројектом (СО и ИДП)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
19.07.2019.
2019116Техничка подршка за Oracle софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
19.07.2019.
2019137Централно складиште средстава за одбрану од поплава - локацијa Сурчин - Урбанистички пројекат, ИДР са Геотехничким елаборатом, Грађевински и електродео, ПГД и ПЗИ
отворени поступак
отворени поступак
Појашњење у вези са припремањем понуде
Појашњење у вези са припремањем понуде
18.07.2019.
2019137Централно складиште средстава за одбрану од поплава - локацијa Сурчин - Урбанистички пројекат, ИДР са Геотехничким елаборатом, Грађевински и електродео, ПГД и ПЗИ
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
18.07.2019.
2019137Централно складиште средстава за одбрану од поплава - локацијa Сурчин - Урбанистички пројекат, ИДР са Геотехничким елаборатом, Грађевински и електродео, ПГД и ПЗИ
отворени поступак
отворени поступак
Измена и допуна конкурсне документације
Измена и допуна конкурсне документације
18.07.2019.
2019118Заштита приобаља Беле Паланке од великих вода Коритничке реке: реконструкција регулисаног корита Коритничке реке кроз Белу Паланку од ушћа Коритничке реке у Нишаву (деоница дужине од 3.5 км) ИДР са хидролошком студијом
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
18.07.2019.
2019134Пројекат експропријације бране и акумулације Памбуковица
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
17.07.2019.
2019129Набавка електричне енергије
отворени поступак
отворени поступак
Појашњење у вези са припремањем понуде
Појашњење у вези са припремањем понуде
16.07.2019.
2019119Заштита насеља Милива: регулација корита реке Ресаве и изградња насипа
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
16.07.2019.
2019126Санација оштећења и формирање корита за велику воду реке Грабовице у циљу заштите насеља Сјенице, у дужини од 170 м
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
15.07.2019.
2019124Санација круне насипа реке Јадар: леви насип у Козјаку (км: 8+938 - км: 9+093) и десни насип у месту Горњи Добрић (км: 8+770 - км: 9+093)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
15.07.2019.
2019123Санација oштећења ножице и камене облоге регулисаног корита Белог Тимока у Књажевцу, од стабилизационог прага низводно ( у дужини од 600 м).
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
15.07.2019.
2019115Техничка подршка за Datacore софтвер SAN-Symphony-V за 1 сервер до 5TB
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
15.07.2019.


Скочи на страну: Резултата по страни: