Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2017218Радови на редовном одржавању водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова на сектору С.7. деоницa С.7.2.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
13.12.2017.
2017218Радови на редовном одржавању водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова на сектору С.7. деоницa С.7.2.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Измена и допуна конкурсне документације
Измена и допуна конкурсне документације
13.12.2017.
2017236Радови на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Београд Дунав 1 хидромелиорациони систем БГ Д1 1.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о покретању поступка
Обавештење о покретању поступка
12.12.2017.
2017236Радови на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Београд Дунав 1 хидромелиорациони систем БГ Д1 1.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
12.12.2017.
2017235Радови на редовном одржавању и функционисању објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју „Доњи Дунав“ на ХМС ДД 6. до ДД 15.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о покретању поступка
Обавештење о покретању поступка
12.12.2017.
2017235Радови на редовном одржавању и функционисању објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју „Доњи Дунав“ на ХМС ДД 6. до ДД 15.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
12.12.2017.
2017234Радови на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју „Београд Сава 1“на ХМС БГ С 1 1. до БГ С1 5.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о покретању поступка
Обавештење о покретању поступка
12.12.2017.
2017234Радови на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју „Београд Сава 1“на ХМС БГ С 1 1. до БГ С1 5.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
12.12.2017.
2017233Радови на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју „Доњи Дунав“ на ХМС ДД 16. до ДД 19.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о покретању поступка
Обавештење о покретању поступка
12.12.2017.
2017233Радови на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју „Доњи Дунав“ на ХМС ДД 16. до ДД 19.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
12.12.2017.
2017232Радови на редовном одржавању и функционисању објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју „Доњи Дунав“ на ХМС ДД 3. до ДД 5.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о покретању поступка
Обавештење о покретању поступка
12.12.2017.
2017232Радови на редовном одржавању и функционисању објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју „Доњи Дунав“ на ХМС ДД 3. до ДД 5.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
12.12.2017.
2017220Радови на редовном одржавању водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова на сектору С.1. деонице од С.1.1. до С.1.2.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
12.12.2017.
2017220Радови на редовном одржавању водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова на сектору С.1. деонице од С.1.1. до С.1.2.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Измена и допуна конкурсне документације
Измена и допуна конкурсне документације
12.12.2017.
2017220Радови на редовном одржавању водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова на сектору С.1. деонице од С.1.1. до С.1.2.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Измена и допуна конкурсне документације
Измена и допуна конкурсне документације
12.12.2017.
2017209Радови на редовном одржавању водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова на сектору С.5. деонице од С.5.1. до С.5.9.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о покретању поступка
Обавештење о покретању поступка
12.12.2017.
2017209Радови на редовном одржавању водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова на сектору С.5. деонице од С.5.1. до С.5.9.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
12.12.2017.
2017231Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.3. деонице М.3.2.(објекат 3. и 4.), и М.3.3.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о покретању поступка
Обавештење о покретању поступка
11.12.2017.
2017231Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.3. деонице М.3.2.(објекат 3. и 4.), и М.3.3.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
11.12.2017.
2017230Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.3. деонице М.3.1., М.3.2.(објекат 1. и 2.) и сектору М.4. деонице М.4.1. и М.4.2.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о покретању поступка
Обавештење о покретању поступка
11.12.2017.


Скочи на страну: Резултата по страни: