Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2018182Хитни радови на санацији корита реке Лим са заштитом и надвишењем одбрамбених линија у зони Бањског Чамца у Прибоју, од km 0+466 до km 671
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
15.11.2018.
2018179Санација и обезбеђење улива бујичних притока реке Сељашнице у Пријепољу
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
15.11.2018.
2018166Заштита спортске хале у Чачку од великих вода реке Западне Мораве
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
15.11.2018.
2018174Хитни радови: Санација оштећених обала и обезбеђење пропусне моћи корита реке Рибнице у Краљеву, узводно од постојеће регулације (у дужини од 200 m)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
13.11.2018.
2018173Хитни радови: Обезбеђење пропусне моћи и формирање корита реке Груже од моста у Закути до ушћа реке Дрлупе у Гружу у дужини од 3 km
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
13.11.2018.
2017248Хитни санациони радови на објектима за заштиту од вода на десној обали Западне Мораве у циљу заштите насеља, магистралног гасовода и пољопривредних површина у селу Почековина код Трстеника, оштећеним у поплавама у марту 2016. године.
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о измени уговора (члан 115);
Одлука о измени уговора (члан 115);
09.11.2018.
2018186Хитни радови: Санација оштећења обала и дна реке Толишнице (слив Лопатнице) у насељу Толишница (у дужини од 170 m)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
09.11.2018.
2018186Хитни радови: Санација оштећења обала и дна реке Толишнице (слив Лопатнице) у насељу Толишница (у дужини од 170 m)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
09.11.2018.
2018185Хитни радови: Надвишење насипа од моста на магистралном путу па узводно до ушћа Бакионичког потока као и дела насипа уз Бакионички поток, у дужини од 500 m
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
09.11.2018.
2018185Хитни радови: Надвишење насипа од моста на магистралном путу па узводно до ушћа Бакионичког потока као и дела насипа уз Бакионички поток, у дужини од 500 m
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
09.11.2018.
2018183Хитни радови: Обезбеђење пропусне моћи нерегулисаног корита реке Косанице у дужини од 3500 m узводно од ушћа у Тплицу до железничког моста у селу Кастрат
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
09.11.2018.
2018181Хитни радови: Обезбеђење пропусне моћи нерегулисаног корита реке Топлице низводно од регулисаног корита реке у Куршумлији до моста у селу Пепељевац у дужини од 4000 m као и кроз села Барлово и Ново село у дужини од 1000 m.
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
09.11.2018.
2018180Хитни радови: Обезбеђење пропусне моћи нерегулисаног корита реке Топлице у дужини од 5000 метара, узводно од регулисаног корита реке у Куршумлији и кроз МЗ Доња Микуљана, Данковиће, Влахиња и Жуч
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
09.11.2018.
2018182Хитни радови на санацији корита реке Лим са заштитом и надвишењем одбрамбених линија у зони Бањског Чамца у Прибоју, од km 0+466 до km 671
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
07.11.2018.
2018179Санација и обезбеђење улива бујичних притока реке Сељашнице у Пријепољу
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
07.11.2018.
2018176Хитни радови:Санација реке Рибнице узводно и низводно од Мионице, обезбеђење пропусне моћи и стабилизација локалних оштећених обала реке Рибнице ( 9 локалитета на деоници дужине 6 km)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
06.11.2018.
2018175Хитни радови: Санација ушћа реке Качер у реку Љиг, санација оштећених косина реке Качер и обезбеђењем пропусне моћи (9 локалитети узводно од ушћа у Љиг у дужини од 10 km)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
06.11.2018.
2018172Хитни радови на санацији насипа, речних обала и пропуста на реци Сеони (km 0+000 до km 1+942)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
06.11.2018.
2018171Хитни радови: Санација оштећења објеката за заштиту Петровца од поплава: санација десног насипа Млаве (0+000 до 0+350); формирање корита и насипа у зони насеље Бусур (фаза 1.), локално обезбеђење пропусне моћи старог корита Бусура кроз насеље Кључ у Петровцу (2 локалитета на деоници Л =2,7 km до моста на путу за Велико Лаоле), и нерегулисаног корита Бусура кроз насеље Табановац (2 локалитета на деоници Л=1,8 km) и поред пута Табановац–Бусур (3 локалитета на деоници Л=2,8 km)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
06.11.2018.
2018166Заштита спортске хале у Чачку од великих вода реке Западне Мораве
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
05.11.2018.


Скочи на страну: Резултата по страни: