Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
201895Брана "Барје"- Санација низводног мерног профила
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
25.05.2018.
201895Брана "Барје"- Санација низводног мерног профила
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
25.05.2018.
201871Посебни радови на редовном одржавању високих брана према Оперативном плану одбране од поплава за 2018. годину у 2018. години. (Бован М.8.2., Барје М.10.9., Ћелије М.12.2., Гружа М.12.5., Врутци М.13.11., Бресница М.10.4., Брестовац М.10.7., Крајковац М.10.1., Придворица М.10.5., Нова Грошница М.3.5., Кудреч 1 и Кудреч 2 М.5.1., Растовница М.10.3., Голи Камен М.13.7. и Спомен Парк М.3.4.)
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о закључењу оквирног споразума
25.05.2018.
2018104Санација обостраних насипа са потребним надвишењем уз реку Скрапеж (Пожега) на потезу од Будимке узводно (2,0 km)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
25.05.2018.
2018104Санација обостраних насипа са потребним надвишењем уз реку Скрапеж (Пожега) на потезу од Будимке узводно (2,0 km)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
25.05.2018.
2018103Санација оштећења и обезбеђења пропусне моћи корита реке Белице на деоници кроз село Шуљковац (0,3км) и санација оштећених хидротехничких објеката низводно од моста у селу Шуљковац
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
25.05.2018.
2018103Санација оштећења и обезбеђења пропусне моћи корита реке Белице на деоници кроз село Шуљковац (0,3км) и санација оштећених хидротехничких објеката низводно од моста у селу Шуљковац
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
25.05.2018.
2018102Санација оштећене конкавне леве обалe Велике Mораве на потезу тока код села Обреж (обалоутврда и усмеравајуће грађевине), деоница км:169+300 – км:170+100 - II фаза (0,25 км)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
25.05.2018.
2018102Санација оштећене конкавне леве обалe Велике Mораве на потезу тока код села Обреж (обалоутврда и усмеравајуће грађевине), деоница км:169+300 – км:170+100 - II фаза (0,25 км)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
25.05.2018.
201899Санација оштећења десне обале реке Дрине - локалитет „Ардамовача“ км: 24+550 - км: 24+775 и км: 25+150 - км: 25+250 - наставак радова
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
24.05.2018.
201899Санација оштећења десне обале реке Дрине - локалитет „Ардамовача“ км: 24+550 - км: 24+775 и км: 25+150 - км: 25+250 - наставак радова
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
24.05.2018.
201893Санација оштећења обала и дна и обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита Расине у Крушевцу (обалоутврде, стабилизациони прагови) (1,7 км)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
24.05.2018.
201893Санација оштећења обала и дна и обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита Расине у Крушевцу (обалоутврде, стабилизациони прагови) (1,7 км)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
24.05.2018.
201892Обезбеђење протицајног профила канала за одводњавање у дужини од 3.6 км који се улива у Хисарски канал, кроз општину Лебане (К.О. Мало Војиловце, Власе, Тогочевце и Цекавица)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
24.05.2018.
201892Обезбеђење протицајног профила канала за одводњавање у дужини од 3.6 км који се улива у Хисарски канал, кроз општину Лебане (К.О. Мало Војиловце, Власе, Тогочевце и Цекавица)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
24.05.2018.
201881Брана "Нова Грошница"-Санација процуривања бучнице
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
24.05.2018.
201881Брана "Нова Грошница"-Санација процуривања бучнице
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
24.05.2018.
201870Услуге сервисирања аутомобила марке Toyota
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
24.05.2018.
2018101Санација оштећења десног насипа са заштитом форланда реке Колубаре: км: 1+100 - км: 1+300
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
24.05.2018.
2018101Санација оштећења десног насипа са заштитом форланда реке Колубаре: км: 1+100 - км: 1+300
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
24.05.2018.


Скочи на страну: Резултата по страни: