Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2018194Хардвер (персонални рачунари, радне станице)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
16.01.2019.
2018194Хардвер (персонални рачунари, радне станице)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
08.01.2019.
2018195Пружање услуга физичко техничког обезбеђења пословних просторија
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Појашњење у вези са припремањем понуде
Појашњење у вези са припремањем понуде
03.01.2019.
2018195Пружање услуга физичко техничког обезбеђења пословних просторија
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Измена и допуна конкурсне документације
Измена и допуна конкурсне документације
03.01.2019.
2018195Пружање услуга физичко техничког обезбеђења пословних просторија
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
31.12.2018.
2018195Пружање услуга физичко техничког обезбеђења пословних просторија
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
31.12.2018.
2018190Хитни радови: Санација круне и ножице л.о. насипа са надвишењем, у дужини од 200 m, и оштећене леве обале реке, у дужини од 400 m (око 2335 m узводно од профила рекреативне бране) са уклањањем спруда на десној обали, наспрам оштећене обале.
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
28.12.2018.
2018192Одржавање и унапређење система за складиштење података
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
26.12.2018.
2018192Одржавање и унапређење система за складиштење података
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
26.12.2018.
2018194Хардвер (персонални рачунари, радне станице)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
25.12.2018.
2018194Хардвер (персонални рачунари, радне станице)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
25.12.2018.
2018193Антивирус софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
24.12.2018.
2018193Антивирус софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
24.12.2018.
2018191Пружање услуга физичко техничког обезбеђења пословних просторија
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
24.12.2018.
2018184Набавка плотера
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
21.12.2018.
2018188Хитни радови: Заштита десне обале Западне Мораве у зони бунара и инфилтрационих поља водовода Чачак у Бељини (стабилизација корита са надвишењем насипа, и израдом АБ зида на магистралном путу Е763)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
20.12.2018.
2018191Пружање услуга физичко техничког обезбеђења пословних просторија
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Појашњење у вези са припремањем понуде
Појашњење у вези са припремањем понуде
18.12.2018.
2018191Пружање услуга физичко техничког обезбеђења пословних просторија
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о обустави поступка јавне набавке (члан 109);
Одлука о обустави поступка јавне набавке (члан 109);
18.12.2018.
2018177Услуга штампања, дистрибуције, доставе и електронске потврде о пријему
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
18.12.2018.
2018191Пружање услуга физичко техничког обезбеђења пословних просторија
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Појашњење у вези са припремањем понуде
Појашњење у вези са припремањем понуде
17.12.2018.


Скочи на страну: Резултата по страни: