Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
201821Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова -Водна јединица Колубара – Ваљево, сектор С.5. деонице од С.5.1. до С.5.3. и од С.5.7. до С.5.10. и Водна јединица Колубара – Обреновац, Уб, сектор С.5. деонице од С.5.4. до С.5.6.
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
23.03.2018.
201821Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова -Водна јединица Колубара – Ваљево, сектор С.5. деонице од С.5.1. до С.5.3. и од С.5.7. до С.5.10. и Водна јединица Колубара – Обреновац, Уб, сектор С.5. деонице од С.5.4. до С.5.6.
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
23.03.2018.
201820Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - Водна јединица Београд, сектор С.3. деонице од С.3.1. до С.3.3. и сектори Д.4, Д.5, Водна јединица Колубара – Лазаревац, сектор С.3. деонице С.3.4, С.3.6, С.3.7, С.3.9. и С.3.10. и Водна јединица Колубара – Обреновац, Уб, сектор С.3. деонице С.3.5. и С.3.8.
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
23.03.2018.
201820Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - Водна јединица Београд, сектор С.3. деонице од С.3.1. до С.3.3. и сектори Д.4, Д.5, Водна јединица Колубара – Лазаревац, сектор С.3. деонице С.3.4, С.3.6, С.3.7, С.3.9. и С.3.10. и Водна јединица Колубара – Обреновац, Уб, сектор С.3. деонице С.3.5. и С.3.8.
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
23.03.2018.
201819Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова – Водна јединица Београд, сектор С.1. деонице од С.1.1. до С.1.2.
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
23.03.2018.
201819Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова – Водна јединица Београд, сектор С.1. деонице од С.1.1. до С.1.2.
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
23.03.2018.
201818Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - Водна јединица Дунав – Смедерево, сектор Д.3. деонице од Д.3.1. до Д.3.3.
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
23.03.2018.
201818Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - Водна јединица Дунав – Смедерево, сектор Д.3. деонице од Д.3.1. до Д.3.3.
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
23.03.2018.
201817Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - Водна јединица Дрина – Лозница, сектор С.7. деоница С.7.2
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
23.03.2018.
201817Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - Водна јединица Дрина – Лозница, сектор С.7. деоница С.7.2
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
23.03.2018.
201816Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова -Водна јединица Млава и Пек – Петровац, сектор Д.22. деоница Д.22.5.
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
23.03.2018.
201816Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова -Водна јединица Млава и Пек – Петровац, сектор Д.22. деоница Д.22.5.
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
23.03.2018.
201815Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - Водна јединица Панчевачки рит, сектор Д.6. деонице од Д.6.1. до Д.6.4.
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
23.03.2018.
201815Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - Водна јединица Панчевачки рит, сектор Д.6. деонице од Д.6.1. до Д.6.4.
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
23.03.2018.
201814Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова -Водна јединица Дрина – Лозница, сектор С.6. деонице С.6.3. и С.6.4.
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
23.03.2018.
201814Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова -Водна јединица Дрина – Лозница, сектор С.6. деонице С.6.3. и С.6.4.
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
23.03.2018.
20181Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју ,,Велика Морава“, на Водној јединици „Велика Морава - Смедеревоˮ на хидромелиорационом систему ВМ 2, ВМ 3. и на мелиорационом подручју "Дунав -Смедерево", на Водној јединици „Београд - Мораваˮ на хидромелиорационом систему БГ M.3.
отворени поступак
отворени поступак
Измена и допуна конкурсне документације
Измена и допуна конкурсне документације
23.03.2018.
20188Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици "Западна Морава – Чачакˮ на сектору М.13. деонице М.13.1, М.13.3, М.13.6, М.13.8. и М.13.9.
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
21.03.2018.
20188Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици "Западна Морава – Чачакˮ на сектору М.13. деонице М.13.1, М.13.3, М.13.6, М.13.8. и М.13.9.
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
21.03.2018.
20186Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на Водној јединици ,,Јужна Морава - Алексинацˮ, на сектору М.10; на Водној јединици ,,Јужна Морава – Лесковацˮ на сектору М.10. и на Водној јединици ,,Јужна Морава – Врањеˮ на сектору М.10
отворени поступак
отворени поступак
Измена и допуна конкурсне документације
Измена и допуна конкурсне документације
21.03.2018.


Скочи на страну: Резултата по страни: