Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2018132Израда пројектно техничке документације за заштиту општине Сврљиг од великих вода реке Сврљишки Тимок узводно од постојеће регулације у дужини 1230 м - Идејно решење са хидролошком студијом
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
20.09.2018.
2018131Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице "Прослоп" у Драгојевцу на електрични погон - Идејно решење и пројекат за грађевинску дозволу
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
20.09.2018.
2018130Израда пројектно техничке документације за регулацију реке Арнауте у Бољевцу узводно од постојеће регулације км: 0+200 до км: 1+050 - Пројекат за грађевинску дозволу
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
20.09.2018.
2018144Инвестиционо одржавање регулисаног дела водотока Милешевка у Пријепољу
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
19.09.2018.
2018144Инвестиционо одржавање регулисаног дела водотока Милешевка у Пријепољу
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
19.09.2018.
2018133Стручна и консултантска подршка у пројектовању , развоју и одржавању система за обрачун накнаде за одводњавање
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
19.09.2018.
2018138Редовно одржавање система „ЦСН6“ у Мачви, на мелиорационом подручју Подрињско-Колубарско, на водној јединици "Сава -Шабац“, на хидромелиорационом систему ПК 11. – ПК 18, ПК 20.
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
18.09.2018.
2018136Редовно одржавање хидро - машинске опреме система у Неготинској низији, на мелиорационом подручју Доњи Дунав, на водној јединици „Дунав и Тимок – Неготин“, на хидромелиорационом систему ДД 6. – ДД 13. и ДД 14.1.
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
18.09.2018.
2018135Пошумљавање еродираних површина на сливу реке Јадар (Ловачка река, Пецка, Остружањска река, Коњушница и итд.)
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
18.09.2018.
2018134Пошумљавање еродираних површина на сливу Трговишког Тимока
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
18.09.2018.
2018128Техничка подршка за ГИС софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
14.09.2018.
2018143Инвестиционо одржавање брана и акумулација Добоки поток, Бела река и Ресник: снимање запуњености акумулација у циљу дефинисања корисне запремине за пријем поплавног таласа
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
12.09.2018.
2018143Инвестиционо одржавање брана и акумулација Добоки поток, Бела река и Ресник: снимање запуњености акумулација у циљу дефинисања корисне запремине за пријем поплавног таласа
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
12.09.2018.
2018133Стручна и консултантска подршка у пројектовању , развоју и одржавању система за обрачун накнаде за одводњавање
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
12.09.2018.
2018142 (партија 2)Услуге инвестиционог и текућег одржавања пословних просторија
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
11.09.2018.
2018142 (партија 1)Услуге инвестиционог и текућег одржавања пословних просторија
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
11.09.2018.
2018141Услуге ојачања привеза марине и објекта центра за одбрану поплава
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
11.09.2018.
2018138Редовно одржавање система „ЦСН6“ у Мачви, на мелиорационом подручју Подрињско-Колубарско, на водној јединици "Сава -Шабац“, на хидромелиорационом систему ПК 11. – ПК 18, ПК 20.
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
11.09.2018.
2018136Редовно одржавање хидро - машинске опреме система у Неготинској низији, на мелиорационом подручју Доњи Дунав, на водној јединици „Дунав и Тимок – Неготин“, на хидромелиорационом систему ДД 6. – ДД 13. и ДД 14.1.
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
11.09.2018.
2018131Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице "Прослоп" у Драгојевцу на електрични погон - Идејно решење и пројекат за грађевинску дозволу
отворени поступак
отворени поступак
Појашњење у вези са припремањем понуде
Појашњење у вези са припремањем понуде
11.09.2018.


Скочи на страну: Резултата по страни: