Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2019176Набавка услуге мобилне телефоније
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
12.11.2019.
2019176Набавка услуге мобилне телефоније
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
12.11.2019.
2019172Набавка енергетских горива
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
12.11.2019.
2019171"Пројектно техничка документација за уређење слива и заштиту од поплава у зони аеродромског комплекса Морава од великих вода реке Жутаје и Лађевачке реке - Генерални пројекат, Идејно решење и ХС"
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
12.11.2019.
2019174Набавка услуге фиксне телефоније
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
08.11.2019.
2019174Набавка услуге фиксне телефоније
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
08.11.2019.
2019165Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању система за обрачун накнаде за одводњавање
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
08.11.2019.
2019164Одржавање и развој модула - Регистар Загађивача
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
08.11.2019.
2019175Изградња растеретног канала Туловске реке од пропуста на железничкој прузи Београд-Скопље до ушћа у Јужну Мораву у дужини од 2,2 км.
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
06.11.2019.
2019175Изградња растеретног канала Туловске реке од пропуста на железничкој прузи Београд-Скопље до ушћа у Јужну Мораву у дужини од 2,2 км.
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
06.11.2019.
2019165Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању система за обрачун накнаде за одводњавање
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
06.11.2019.
2019169Хитни санациони радови на подручју општине Пожега: река Скрапеж и притоке – санација оштећења левог насипа реке Скрапеж кроз Пожегу од ушћа Бакионичког потока до моста „Две липе” (1.000 m) , и десног насипа у зони железничке станице и силоса (600 m)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
05.11.2019.
2019168Хитни санациони радови на подручју општине Ариље за заштиту објеката, инфраструктуре и пољопривредног земљишта: река Моравица – Санација и надвишење десног насипа реке Моравице у Ариљу (900 m) у насељу Церова, и левог насипа (150 m) у насељу Груда.
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
05.11.2019.
2019170Рачунарска опрема за потребе Дирекције и ВПЦ "Сава-Дунав"
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
31.10.2019.
2019173Хитни санациони радови на подручју општине Кнић: река Гружа и притоке – Санација насипа са заштитом обала реке Груже у дужини (8.800 m) и радови у зони ушћа притока Рибешке реке (1.500 m), Честинске реке (1.500 m) и реке Бојане (700 m)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
30.10.2019.
2019173Хитни санациони радови на подручју општине Кнић: река Гружа и притоке – Санација насипа са заштитом обала реке Груже у дужини (8.800 m) и радови у зони ушћа притока Рибешке реке (1.500 m), Честинске реке (1.500 m) и реке Бојане (700 m)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
30.10.2019.
2019170Рачунарска опрема за потребе Дирекције и ВПЦ "Сава-Дунав"
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
29.10.2019.
2019169Хитни санациони радови на подручју општине Пожега: река Скрапеж и притоке – санација оштећења левог насипа реке Скрапеж кроз Пожегу од ушћа Бакионичког потока до моста „Две липе” (1.000 m) , и десног насипа у зони железничке станице и силоса (600 m)
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
29.10.2019.
2019168Хитни санациони радови на подручју општине Ариље за заштиту објеката, инфраструктуре и пољопривредног земљишта: река Моравица – Санација и надвишење десног насипа реке Моравице у Ариљу (900 m) у насељу Церова, и левог насипа (150 m) у насељу Груда.
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
29.10.2019.
2019167Заштита Чачка од великих вода Чемернице - уређење корита и надвишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560 - ( I а фаза- надвишење насипа L= 1km)
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
29.10.2019.


Скочи на страну: Резултата по страни: