Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2018197Услуге осигурања објеката лица и возила
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
21.03.2019.
2018197Услуге осигурања објеката лица и возила
отворени поступак
отворени поступак
Појашњење у вези са припремањем понуде
Појашњење у вези са припремањем понуде
25.02.2019.
2018197Услуге осигурања објеката лица и возила
отворени поступак
отворени поступак
Измена и допуна конкурсне документације
Измена и допуна конкурсне документације
25.02.2019.
2018170Сервисирање службених аутомобила (Оpel, Nissan, Škoda)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
20.02.2019.
2018196Услуге интернета
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
18.02.2019.
2018197Услуге осигурања објеката лица и возила
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
14.02.2019.
2018197Услуге осигурања објеката лица и возила
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
14.02.2019.
2018170Сервисирање службених аутомобила (Оpel, Nissan, Škoda)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
12.02.2019.
2018192Одржавање и унапређење система за складиштење података
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
06.02.2019.
2018196Услуге интернета
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
01.02.2019.
2018193Антивирус софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
01.02.2019.
2018192Одржавање и унапређење система за складиштење података
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
29.01.2019.
2018195Пружање услуга физичко техничког обезбеђења пословних просторија
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
28.01.2019.
2018193Антивирус софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
24.01.2019.
2018196Услуге интернета
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
21.01.2019.
2018196Услуге интернета
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
21.01.2019.
2018195Пружање услуга физичко техничког обезбеђења пословних просторија
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
18.01.2019.
2018194Хардвер (персонални рачунари, радне станице)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
16.01.2019.
2018194Хардвер (персонални рачунари, радне станице)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
08.01.2019.
2018195Пружање услуга физичко техничког обезбеђења пословних просторија
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
04.01.2019.


Скочи на страну: Резултата по страни: